18 september: Informatieavond Rolstoelvriendelijk Liempde over plannen en werkzaamheden Dorpsstraat en Nieuwstraat

Op woensdag 18 september aanstaande is er een informatieavond in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd over Rolstoelvriendelijk Liempde. Deze avond worden de plannen en werkzaamheden in de straten Dorpsstraat en Nieuwstraat toegelicht. Aanvang 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

Door de gemeenteraad is in 2017 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Informatieavond werkzaamheden Dorpsstraat en Nieuwstraat

Het project is opgesplitst in een aantal fases en binnenkort wordt gestart met cluster 3: de straten Dorpsstraat en Nieuwstraat. Op woensdag 18 september is er in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde een informatieavond hierover. Vanaf 19:00 uur is er een inloop met een kopje koffie of thee, waarna om 19.30 uur een vertegenwoordiger van Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde uitleg geeft over de plannen en werkzaamheden die verricht gaan worden in de Dorpsstraat en Nieuwstraat. Hierna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Van de gemeente Boxtel zijn naast wethouder Herman van Wanrooij ook diverse medewerkers aanwezig. Na deze algemene introductie splitst de groep zich. In verschillende ruimtes van D’n Liempdsen Herd wordt per straat een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan de hand van werktekeningen. Ook dan is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De informatieavond is vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig.


Deel: