26 maart: Lezing Wilbert Steenbakkers over Liempdse boerderijen

Op maandag 26 maart geeft Wilbert Steenbakkers een lezing over de Liempdse boerderijen in het onlangs verschenen boek ‘Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren’. De lezing vindt plaats in D’n Liempdsen Herd, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Medio november 2017 verscheen het boek ‘Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren – Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde’. Dit boek beslaat ruim 300 pagina’s en staat vol met honderden foto’s, plaatjes en héél veel informatie. De hoofdauteur van het boek is Wilbert Steenbakkers. Vanuit Kèk Liemt is door de co-auteurs Jan van de Sande, Kees Quinten, Ger van den Oetelaar en Arnold van den Broek ook een grote bijdrage geleverd aan het boek.

Zestien Liempdse boerderijen
In dit boek wordt 27 bijzondere boerderijen en schuren in de gemeente Boxtel, Lennisheuvel en Liempde beschreven. Zestien ervan staan in Liempde. Bij de keuze is gelet op ouderdom, eerdere bouwactiviteiten en authenticiteit. Sommige boerderijen zouden volgens de overlevering al in de 17de of 18de eeuw bestaan hebben. Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis bleek soms dat overlevering en werkelijkheid niet altijd overeenkomen. Maar andersom is ook het geval: de basis van een boerderij bleek eeuwen ouder te zijn dan gedacht.

Onderzoek
Voor sommige boerderijen is zogenaamd dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat er met behulp van jaarringen in het gebint is gekeken hoe lang geleden de boom gekapt is, die voor het gebint gebruikt is. Ook is de bouwgeschiedenis van de boerderijen onderzocht. Vanaf 1832 is het kadaster beschikbaar, een schitterende bron voor deze gegevens. Daarom is de periode vanaf 1832 gemakkelijker te onderzoeken. In de periode daarvoor werden (ver)bouwingen niet of slechts sporadisch beschreven.

Lezing
Tijdens de lezing van Wilbert komen de Liempdse boerderijen aan bod. Hierbij wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde onderzoek, de resultaten hiervan en bijzonderheden over de boerderijen of schuren. Ook komt er een aantal verrassende feiten aan bod en wordt er materiaal vertoond dat niet in het boek is terechtgekomen. De lezing vindt plaats in D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. Het boek ‘Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren’ is in D’n Liempdsen Herd ook te koop.

Wilbert Steenbakkers


Deel: