Achtergrondinformatie en contact

 

De werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ komt op voor de kwetsbare inwoners van Liempde, maar ook voor moeders met kleine kinderen. Zij wil ervoor zorgen dat deze groepen zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen in het dorp. De huidige infrastructuur en staat van het wegdek en trottoirs in Liempde is echter ongeschikt voor hen. In samenwerking met Arcadis heeft de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ het afgelopen half jaar een plan van aanpak opgesteld met oplossingen voor de toegankelijkheid van de toegangswegen naar het centrum van Liempde. Dit plan is vervat in de ‘Aanbiedingsnotitie Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’ inclusief uitgebreide inventarisatie, geformuleerde uitgangspunten, principeoplossingen, oplossingen voor concrete knelpunten, begroting en suggesties voor het vervolgtraject.

Handtekeningenactie

De werkgroep gaat het gemeentebestuur en de gemeenteraad vragen de verbeteringen van de mobiliteit en veiligheid in Liempde volgens de voorstellen van het burgerinitiatief als project op te pakken en te realiseren. Bij de uitwerking kan en wil de werkgroep met de inwoners en betrokken organisaties een rol blijven spelen. Om het plan voor een Rolstoelvriendelijk Liempde extra kracht bij te zetten, is de Liempdse inwoners gevraagd om door middel van hun handtekening steun te verlenen. Bijna 1.500 handtekeningen zijn verzameld.

Draagvlak

Vanaf het begin heeft de werkgroep contacten gehad met ervaringsdeskundigen uit het dorp. Met deze klankbordgroep is de inventarisatie doorgesproken en later de oplossingen. Het bestuur van de KBO is in een vroeg stadium geraadpleegd. Verder is er overleg geweest met het wijkorgaan en met het dorpsberaad. De winkeliers en dienstverlenende organisaties in het centrum zijn geïnformeerd. Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, Barrierweg ondersteunt het burgerinitiatief. Vanaf de start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planontwikkeling betrokken.

De volledige aanbiedingsnotitie Rolstoel Vriendelijk Liempde is hier te downloaden.

Contact

Vragen over het burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde? Neem dan contact op met Mario Knoops (06-20364186) of met Wim van Erp (0411-631807). Beiden zijn lid van de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde’.

Deel: