Afkoppelmethodes

gebruik_van_regenwaterDoor de regenpijpen bij je huis af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. En wanneer er wordt afgekoppeld zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen (bij grote regenbuien) en bij lokale infiltratie wordt het grondwater aangevuld.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de ondergrond passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met de hier volgende maatregelen. Deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen. Wij hebben een aantal interessante maatregelen kort toegelicht. Voor meer maatregelen ga je naar deze website. Ook kun je deze brochure downloaden. Hierin staan de mogelijkheden om regenwater in de eigen tuin te benutten.

Bovengrondse infiltratie
De meest eenvoudige en minst ingrijpende methode is water boven de grond opvangen, oftewel oppervlakte-infiltratie. Het regenwater wordt rechtstreeks van het dak afgevoerd naar een ruime plek in je tuin.
Lees meer

Ondergrondse infiltratie
Het principe van een infiltratiekrat en put is hetzelfde, namelijk water opvangen en laten infiltreren. Een put is gevuld met grind die ruimte biedt voor wateropvang. Een krat bestaat uit een frame met een holle ruimte, zodat deze meer bergingscapaciteit heeft.
Lees meer

Regenwater gebruiken in en om je huis
Een van de makkelijkste manieren om regenwater te bergen is het plaatsen van een regenton. Wanneer je geen ruimte hebt voor een regenton is het ook mogelijk om een regenwaterschutting te plaatsen. Een regenwateropvangsysteem biedt ook mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat je het regenwater kunt gebruiken in het huishouden.
Lees meer

Groen en blauw op en rond het huis
Groene daken houden ongeveer de helft van het regenwater vast. Door verdamping wordt dit water vervolgens teruggebracht in de atmosfeer. Naast het vasthouden van water, zorgen ze voor verkoeling in je huis in de zomer. Daarnaast bestaat er ook waterdaken en groene gevels voor het vasthouden van regenwater.
Lees meer

Water en verharding
Doordat grote delen van een tuin worden bestraat of bebouwd kan het regenwater moeilijk weg zakken. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om op het terras meer water te kunnen laten infiltreren, bijvoorbeeld met waterpasserende verharding. Dit zijn bijvoorbeeld klinkers met een open voeg die het regenwater in de grond laat weg zakken.
Lees meer

Infiltratiecapaciteit

Eén van de bepalende factoren voor welke maatregel het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In het pilotgebied zijn onderzoeken uitgevoerd naar de infiltratiecapaciteit van de ondergrond. Uit dit onderzoek is gebleken dat de toplaag bestaat uit humus houdend zand tot minimaal 2m en waarschijnlijk 3m diep. De gemiddeld hoogste grondwaterstand mag dieper worden verondersteld dan 0,7m. Dat wil zeggen dat het gebied uitermate geschikt is voor infiltratie.
Lees meer

Stank- en wateroverlast in huis

Wanneer u gaat afkoppelen dient u te allen tijde rekening te houden met de be- en ontluchting van het rioolstelsel en u eigen binnenriolering. Om stank en wateroverlast in huis te voorkomen.
Iedere perceel eigenaar is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen binnenriolering. Wanneer u zich houdt aan de NTR 3216 ‘Binnenriolering richtlijnen voor ontwerp en uitvoering’, is het mogelijk om af te koppelen zonder verdere problemen in huis.
Lees meer

Terug


Deel: