Grenswallen in Het Groene Woud

Het onderzoek bij de grenswallen in De Geelders (okt 2014) - Foto Gerard van der Velden

Dit project is inmiddels geheel afgerond.

Een filmpje van Lieke Faber over de aanleg van een grenswal is hier te zien.

Eén van de meest waardevolle, cultuurhistorische elementen in Het Groene Woud zijn grenswallen. Ze zijn eeuwen geleden aangelegd, maar op sommige plaatsen nog steeds goed zichtbaar. Ze markeerden de grenzen tussen bijvoorbeeld gemeenten, parochies en landerijen, dienden als afwering voor vee en waren een beschermmiddel tegen houtroof.  In 2014 en 2015 heeft Stichting Brabantse Bronnen in samenwerking met SPPiLL een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde bij de grenswallen in De Geelders en op Velder (Velderse wal). Het onderzoeksrapport is in juli 2015 gepubliceerd. Hieruit zijn verschillende interessante resultaten gekomen. Zo blijkt dat de Velderse wal uit de tweede helft van de dertiende eeuw dateert. Het is zeer aannemelijk dat de grenswal in De Geelders in dezelfde periode is aangelegd. Het onderzoeksrapport kun je hieronder downloaden:

Onderzoeksrapport – Oude wallen in Het Groene Woud

Beplantingswerkzaamheden Velder (maart 2015)Herstel en versterking beleefbaarheid

Na het onderzoek hebben een tiental vrijwilligers de grenswallen hersteld en beter zichtbaar gemaakt voor voorbijgangers. Dit onder meer door het aanplanten van autochtone, inheemse planten. In natuurgebied De Geelders wordt een deel van de grenswallen de komende tijd nog meer beplant. Dit gebeurt op basis van het rapport ‘Het Speet – De Geelders, cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting’, opgesteld door Bert Maes.

Rapport – Het Speet – De Geelders, cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting

Archeologisch en bos-historisch onderzoek – Historische wallen in Het Groene Woud

Kartuizer-grenswalroute

In het voorjaar van 2016 is door Stichting Brabantse Bronnen in De Geelders de Kartuizer-grenswalroute aangelegd. De route loopt grotendeels over de aanwezige grenswallen in het gebied. Het is een wandelroute van ongeveer drie kilometer, waarbij je onderweg meer te weten komt over de historie van het gebied. Op ieder routebordje staat informatie over bijvoorbeeld grenswallen en het leven van de kartuizers. Kartuizers zijn streng gelovige monniken die in de vijftiende eeuw in dit gebied leefden. De route start bij de schutskooi aan de Schutstraat in Kasteren.


Deel: