‘D’n Liempdsen Herd’ wordt naam informatiecentrum Liempde

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) heeft de naam van het toekomstige informatiecentrum aan de Barrierweg 4 in Liempde bekend gemaakt: D’n Liempdsen Herd. SPPiLL gaat van de monumentale boerderij in het hart van Liempde een cultuur- en landschapshistorisch informatiecentrum ontwikkelen met thema-activiteiten die aansluiten bij Liempde en Het Groene Woud. De realisatie komt steeds dichterbij, want vorige week heeft de gemeente Boxtel de definitieve omgevingsvergunning verleend. De projectgroep van SPPiLL kan nu echt aan de slag.

De naam is bedacht door Beppie van der Heijden uit Liempde. Zij stuurde de naam in als reactie op de prijsvraag van SPPiLL waarbij iedereen ideeën kon aanleveren voor een aansprekende, unieke naam. Beppie: “Vroeger gingen we ook altijd bij d’n herd zitten. Een gezellige, warme plek. Ik vond het wel een toepasselijke naam voor het informatiecentrum.” Als prijs won ze een biologisch, half varken. De cheque waarmee ze haar prijs kan ophalen werd overhandigd door Rob Dito, voorzitter van de projectgroep van SPPiLL. Samen onthulden ze de naam van het informatiecentrum.

Omgevingsvergunning verleend
SPPiLL ziet het als een mijlpaal dat nu ook de vergunning is verleend. “We zijn een jaar lang bezig geweest met het creëren van ideeën en het uitwerken van plannen. We zijn daarin geslaagd, want vorige week heeft de gemeente Boxtel de vergunning verleend. Nu kunnen we echt aan de slag”, zegt Dito. SPPiLL vindt het belangrijk om het authentieke karakter en de cultuurhistorische waarden van het monumentale pand te behouden. Daarom zijn de plannen in samenspraak met specialistische partijen ontwikkeld, zoals Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting Kèk Liemt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie van de gemeente Boxtel. Het informeren van omwonenden vormde ook een belangrijk aandachtspunt.  “We hebben sessies met omwonenden georganiseerd om hen goed te informeren over de plannen. Die betrokkenheid heeft denk ik ook duidelijkheid geschept, want er is verder geen bezwaar ingediend bij de gemeente.”

Hulp van vrijwilligers
De planning is om in juni te beginnen met de renovatie van het dak. Dat is vrijwel de enige klus die wordt uitbesteed aan professionals. De rest van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Zij kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld timmeren, metselen, schilderen en diverse hand- en spandiensten. Inmiddels hebben zich al veel mensen aangemeld, maar ondersteuning is nog altijd welkom. Samen met een club vrijwilligers zorgt SPPiLL dat het informatiecentrum werkelijkheid wordt. Het gedachtegoed is dan ook: ‘voor de Liempdse gemeenschap, door de Liempdse gemeenschap’. Rob: “Het wordt dan wel een informatiecentrum over Het Groene Woud, maar het is veel breder dan dat. Het wordt ook een plek voor Liempdse inwoners.” Geïnteresseerden die graag een steentje bijdragen kunnen contact opnemen met Jan van Lierop via info@sppill.nl of bellen naar 06-12324746.


Deel: