Do 24 okt: Informatieavond Riolering en Rolstoelvriendelijk Liempde

Op donderdag 24 oktober a.s. vindt er een informatieavond plaats in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd over vervanging van de riolering in de Nieuwe Erven en Oude Kerkpad in Liempde in combinatie met werkzaamheden voor Rolstoelvriendelijk Liempde. Deze avond worden de plannen en werkzaamheden in de Nieuwe Erven en Oude Kerkpad toegelicht. Aanvang 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

In september 2018 is door de gemeente Boxtel en Rolstoelvriendelijk Liempde een informatieavond gehouden over de deelprojecten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Nieuwe Erven-Hogenbergseweg in het kader van het project Rolstoelvriendelijk Liempde. Bij de verdere uitwerking van het project is gebleken dat het gewenst is om in de Nieuwe Erven de afvoer van de riolering te verbeteren en een nieuwe riolering in het Oude Kerkpad aan te leggen. Dit alles om het rioolstelsel in dit deel van Liempde geschikt te maken voor de grotere hoeveelheid neerslag die valt vanwege de klimaatverandering. Het herbestraten van het voetpad in de Nieuwe Erven vanuit Rolstoelvriendelijk Liempde wordt hierin meegenomen. Een mogelijkheid om voldoende ruimte te creëren voor het voetpad in combinatie met een haag is het instellen van eenrichtingsverkeer in de Nieuwe Erven.

Informatieavond

De uitwerking van het project Nieuwe Erven-Oude Kerkpad is gevorderd tot een zogenaamd ‘voorlopig ontwerp’. Tijdens de informatieavond op 24 oktober in D’n Liempdsen Herd worden aanwezigen geïnformeerd en is er gelegenheid tot het geven van reacties en het stellen van vragen.

Vanaf 19.00 uur is er een inloop met een kopje koffie of thee, waarna om 19.30 uur uitleg gegeven wordt over de plannen en werkzaamheden die verricht gaan worden in de Nieuwe Erven en Oude Kerkpad. Hierna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Na deze algemene introductie splitst de groep zich. In verschillende ruimtes van D’n Liempdsen Herd wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan de hand van werktekeningen. Ook dan is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De informatieavond is vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig.


Deel: