Fase 0 Deelproject Roderweg – Barrierweg

 

Inmiddels is dit deelproject afgerond. Onderstaande informatie is enkel nog bedoeld om een totaalbeeld van de verrichtte werkzaamheden te krijgen.

Op woensdag 31 oktober 2018 werd gestart met de werkzaamheden aan de kruising Roderweg-Barrierweg en de aanleg van een voetpad langs de Roderweg in Liempde. Het project is een samenwerking tussen gemeente Boxtel, SPPiLL en Rolstoelvriendelijk Liempde.

Download hier de uitvoeringstekening deelproject Roderweg-Barrierweg.

In april 2017 is het heringerichte centrum van Liempde geopend. Tijdens het voorbereidingstraject van deze herinrichting heeft SPPiLL zich hard gemaakt voor de aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg. Dit om een duidelijke verbinding tussen het heringerichte centrum en D’n Tip te creëren en hiermee tot een goede afronding van beide projecten te komen. Daarnaast is het de bedoeling met de aanpassing van de kruising het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen door het centrum te rijden. Daarnaast had ook het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde een volwaardig voetpad langs de Roderweg tot aan de Hamsestraat opgenomen in haar plannen. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. Beide initiatieven zijn in samenwerking met de gemeente Boxtel ontwikkeld tot het project dat eind oktober van start gaat.

Start werkzaamheden kruising Roderweg-Barrierweg

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden gaat Brabant Water vervangingswerkzaamheden aan het waterleidingnetwerk doorvoeren in week 45 (5-9 nov). Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen. In week 44 t/m 47 (29 okt t/m 23 nov) start fase 1 van het plan met het verwijderen van de bomen die moeten wijken en de herinrichting van de kruising Roderweg-Barrierweg. Fase 2 duurt van week 45 t/m 51 (5 nov t/m 21 dec) met werkzaamheden aan de rijbaan en het voetpad tussen de Barrierweg en de Hofstad. Week 51 is ingeruimd voor het aanbrengen van de nieuwe bomen en beplanting. In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar (week 1 en 2) worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Tot slot wordt in week 2 t/m 4 (7 t/m 25 jan) het project afgerond door het voetpad tussen Koestraat en Hamsestraat te realiseren.

Deel: