Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde)

In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden in de straten Oude Dijk – Oranjelaan – Kerkstraat – Nieuwe Erven en Hogenbergseweg. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Op maandag 3 september 2018 zijn tijdens een informatieavond de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Nieuwe Erven-Hogenbergseweg in het kader van Rolstoelvriendelijk Liempde gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen zijn op enkele kleine punten de voorlopige ontwerpen van de straten Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg gewijzigd. Deze definitieve ontwerpen en de beantwoording van de gestelde vragen zijn op 7 november 2018 goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Boxtel en zijn hieronder te downloaden.

 

Voor de bomen die gekapt moeten worden in de betreffende straten is de kapvergunningsprocedure in gang gezet. De realisatie van de deelprojecten wordt nu verder voorbereid en vervolgens zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we hierover weer communiceren richting de bewoners van Oude Dijk-Oranjelaan-Kerkstraat-Hogenbergseweg.

Hogenbergseweg (mei 2019)

Onderdeel van RolstoelVriendelijk Liempde is de aanleg van een voetpad langs de Hogenbergseweg, tussen de Rosenhofstraat en de parkeerplaats bij de sportvelden. De aanvang van de werkzaamheden staan gepland op maandag 20 mei 2019. De werkzaamheden zullen in totaal circa 3 weken in beslag gaan nemen.
Op maandag 20 maart start aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV met het rooien van een aantal bomen, wordt het grondwerk verricht en brengen we de verharding aan op het eerste gedeelte tussen de sportvelden en de Bolakkerweg. Na deze eerste week zijn we aansluitend 2 weken bezig op het gedeelte tussen Bolakkerweg en de Rosenhofstraat. Hier leggen we riool- en straatwerk aan en richten we plantvakken in. Op verzoek van de bewoners hebben we het beplantingsplan aangepast. De bomen zijn ongewijzigd. Tussen Bolakkerweg en Heidehoef komen 4 veldesdoorns De voorgestelde “normale” haag tussen voetpad en rijbaan vervalt. In plaats hiervan komt steeds op het begin en eind van een groenstrook een blok van groenblijvende struikkamperfoelie. Daartussen komen vakken in lengte variërend van 2 tot 5 meter die steeds met één van vier soorten beplant worden. Deze vier soorten zijn Hertshooi, Ooievaarsbek, Herfstaster en Spierstruik. Zie ook het soortenoverzicht. De beplanting willen en kunnen we aansluitend aan het straatwerk aanbrengen. Wel willen we de aanwonenden die hiertoe in de gelegenheid zijn, vragen om bij aanhoudende droogte er een keer overheen te sproeien. De bomen kunnen pas in het najaar worden aangebracht.

Deel: