Fase 2 Rolstoelvriendelijk Liempde (Oost-Liempde)

 

In deze tweede fase betreft het straten in het oostelijk deel van Liempde, namelijk Vlasspreistraat, Keefheuvel, Smidsepad, Kapelstraat en een gedeelte van de Vendelstraat (Kapelstraat tot aan Smaldersestraat). De uitvoering van het project betreft ook in deze fase een samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

De inrichtingstekeningen voor de betreffende straten zijn hieronder te downloaden.

 

Actuele situatie fase 2 (maart 2019)

In november 2018 zijn tijdens een informatieavond de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Vlasspreistraat – Keefheuvel – Smidsepad – Kapelstraat – Vendelstraat (tot aan Smaldersestraat) gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen tijdens deze avond zijn de voorlopige ontwerpen op enkele kleine punten gewijzigd. Tevens is een compensatievoorstel voor de te rooien bomen uitgewerkt. De wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt in de definitieve ontwerpen.

De definitieve ontwerpen en de beantwoording van de gestelde vragen op de informatieavond zijn op dinsdag 19 maart jl. goedgekeurd door het college van B&W van de gemeente Boxtel en te bekijken via deze webpagina.

Voor de bomen die gekapt moeten worden in de betreffende straten wordt de kapvergunningsprocedure z.s.m. in gang gezet. De realisatie van de deelprojecten wordt nu verder voorbereid en vervolgens zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. De betreffende aanwonenden worden van iedere nieuwe fase op de hoogte gehouden.

 

Deel: