Feestelijke overdracht veldlessen in Het Groene Woud: Vrijwilligers SPPiLL nemen lesprogramma over

Op donderdagmiddag 8 november vond in natuurgebied De Scheeken nabij Liempde de feestelijke overdracht plaats van het lesproject en de lesmaterialen van de veldlessen in Het Groene Woud. Deze veldlessen voor de bovenbouw van basisscholen uit de omgeving, zijn ontwikkeld door ARK Natuurontwikkeling, in samenwerking met Brabants Landschap. Speciaal opgeleide vrijwilligers van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) nemen de veldlessen nu over. Bij de lessen draait alles om struinen, genieten en ontdekken.

Het edelhert, de Koning van het Groene Woud, is na 150 jaar terug! Sinds 2017 lopen er weer edelherten in Het Groene Woud. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. In 2016 is ARK Natuurontwikkeling, in samenwerking met Brabants Landschap, gestart met het geven van avontuurlijke veldlessen aan kinderen uit de bovenbouw van basisscholen uit de omgeving. Het hoofdthema van de veldlessen is de terugkeer van het edelhert in natuurgebied De Scheeken bij Liempde.

Vrijwilligers SPPiLL

Tegelijkertijd is begonnen met het opleiden van vrijwilligers die namens SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) het lesprogramma overnemen. Op deze manier kan het project nog vele jaren worden uitgevoerd met lokale mensen die het gebied goed kennen. Inmiddels zijn enthousiaste veldlesbegeleiders opgeleid en kunnen zij het programma zelfstandig uitvoeren. Afgelopen weken zijn zij gestart op Basisschool De Oversteek in Liempde, Basisschool De Fonkeling uit Spoordonk en Basisschool Sint Antonius uit Best met het geven binnen- en buitenlessen voor de groepen 7 en 8.

Feestelijke overdracht

Op donderdagmiddag 8 november vond in natuurgebied De Scheeken de feestelijke overdracht naar de vrijwilligers van SPPiLL plaats. Groepjes kinderen namen de genodigden mee op hun struintocht naar kikkers en andere beestjes om zo een stukje veldles te beleven. Daarna volgde de officiële overdracht door Esther Blom, adjunct-directeur van ARK Natuurontwikkeling. Zij overhandigde aan Tossy de Man, voorzitter SPPiLL, het lesproject en de lesmaterialen. Het feestelijke moment werd beklonken met een prachtige tekening van het edelhert en zijn sleutelrol in de natuur. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.

Esther Blom, adjunct-directeur van ARK (links) draagt de veldlessen over aan Tossy de Man, voorzitter van SPPiLL (rechts).

Veldlessen voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 wordt met een nieuwe reeks veldlessen gestart. De lessen bestaan uit een binnenles op school, bestaande uit een presentatie in de klas met veel aandacht voor het edelhert met foto’s, tekeningen, een filmpje en een geluidsfragment van het burlen. Daarnaast komt de belangrijke rol van ecoducten en ontsnippering van natuurgebieden aan de orde en welke dieren en planten daarvan profiteren. Hierna volgt een buitenles in Natuurgebied De Scheeken. Eenmaal aangekomen steken de kinderen het wildrooster over en dan begint het avontuur. Dankzij een afspraak met Brabants Landschap mogen de kinderen tijdens de veldles afwijken van het pad. Zo kunnen ze dus echt kennismaken met de leefomgeving van de edelherten. De kinderen struinen door het bos en de weilanden en voeren allerlei opdrachtjes uit. Interesse voor deelname aan de veldlessen? Neem contact op met SPPILL, info@sppill.nl

 


Deel: