Financiële vergoeding

Voor het afkoppelen van de regenwaterafvoeren van je huis is een financiële vergoeding beschikbaar vanuit de gemeente Boxtel. Deze vergoeding bestaat uit een bedrag per m2 geprojecteerd dakoppervlak (dus het dakoppervlakte verticaal geprojecteerd op de grond).

De eenmalige bijdrage is:

€ 7,85 + 1 Op Liemt Gemunt-muntje,- per m2 dakoppervlak dat is aangesloten op de riolering en wordt afgekoppeld van de riolering.

Als huiseigenaar zorg je zelf voor de maatregelen om de regenafvoeren af te koppelen. De kosten hiervoor zijn ook voor rekening van jezelf. De bijdrage ontvang je van de gemeente Boxtel door het invullen van een Rapportage – en aanvraagformulier. In dit formulier geef je onder meer aan hoeveel m2 is afgekoppeld en op welke wijze (onder meer door foto’s van de maatregelen). Klik hier voor de voorwaarden van de stimuleringsregeling voor het afkoppelen.

Rekenvoorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe je de stimuleringsbijdrage kunt berekenen en hoe je de afmetingen van de verschillende maatregelen kunt berekenen.

Rekenvoorbeeld stimuleringsregeling Rekenvoorbeeld bovengrondse infiltratie Rekenvoorbeeld grindkoffer Rekenvoorbeeld out-of-the-box-trampoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug


Deel: