Help mee met de opschoonactie van SPPiLL in Liempde

Landelijke opschoondag 2016Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) ziet de Landelijke Opschoondag op 19 maart als een mooie gelegenheid om ook in Liempde een grote opschoonactie te organiseren. Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren inwoners, scholen, verenigingen en andere organisaties leuke activiteiten om de straat of buurt op te schonen. Ook in Liempde zijn enkele plekken die best wat schoner kunnen. Daarom is SPPiLL op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Iedereen – jong en oud – kan zich hiervoor aanmelden!

SPPiLL is een vrijwilligersorganisatie die een groot aantal projecten onder haar hoede heeft. De projecten lopen erg uiteen. Een belangrijke overeenkomst is dat ze bijdragen om Liempde voor nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Tevens bevorderen ze de leefbaarheid van het dorp (zie www.sppill.nl). Het organiseren van een opschoonactie kan hier op verschillende manieren een bijdrage aan leveren. Het is leuk om samen aan de slag te gaan, het versterkt de sociale cohesie en daarbij zorgt een schone straat voor een prettige leefomgeving. Al met al zijn dat genoeg redenen voor SPPiLL om zich hiervoor in te zetten.

Praktische informatie

Voor de opschoonactie op 19 maart is SPPiLL op zoek naar inwoners die een handje willen helpen. De opschoonactie start om 9.30 bij toekomstig bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde. Naar verwachting is de actie rond 12.30 uur afgelopen. Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd. Daarnaast zorgt de gemeente Boxtel voor de benodigde materialen, zoals prikkers, grijpstokken, hesjes en vuilniszakken. Iedereen die graag mee wil helpen kan zich tot uiterlijk woensdag 16 maart aanmelden via info@sppill.nl.

Ondersteun SPPiLL

Door mee te helpen aan deze opschoonactie, krijgt niet alleen Liempde, maar ook SPPiLL een steuntje in de rug. Alle organisaties die meedoen, ontvangen van de gemeente Boxtel namelijk een kleine financiële bijdrage (€ 1,- per uur voor een volwassene en € 0,50 per uur voor een kind). De financiële bijdrage die SPPiLL ontvangt, gaat rechtstreeks naar projecten en initiatieven in Liempde.


Deel: