Infiltratiecapaciteit

Eén van de bepalende factoren voor welke maatregel het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. De infiltratiecapaciteit is de hoeveelheid water dat in de bodem weg kan zakken. In het pilotgebied zijn onderzoeken uitgevoerd naar de infiltratiecapaciteit van de ondergrond. Uit dit onderzoek is gebleken dat de toplaag bestaat uit humus houdend zand tot minimaal 2 meter en waarschijnlijk 3 meter diep. De gemiddeld hoogste grondwaterstand mag dieper worden verondersteld dan 0,7 meter. Dat wil zeggen dat het gebied uitermate geschikt is voor infiltratie.

In zandgrond kan water makkelijk infiltreren. In een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. In Liempde bestaat de bodem dus voornamelijk uit zand en heeft een goede infiltratiecapaciteit. Nog niet helemaal overtuigt? In het document ‘Wat slikt mijn bodem’ staat omschreven hoe je zelf je eigen tuin kunt testen op geschiktheid voor infiltratie.

Als er te weinig ruimte is of je wil geen visuele aanpassingen maken aan je tuin dan kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten, IT-riool of infiltratieputten. Een andere mogelijkheid is dat het regenwater eerst opgeslagen wordt en vervolgens gebruikt voor de wc-spoeling en/of om de tuin te besproeien.

Terug


Deel: