Informatieavond werkzaamheden Rolstoelvriendelijk Liempde op maandag 3 september 2018

Op maandag 3 september aanstaande is er een informatieavond in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd over Rolstoelvriendelijk Liempde. Deze avond worden de plannen en werkzaamheden in de straten Oude Dijk, Oranjelaan, Kerkstraat, Nieuwe Erven en Hogenbergseweg toegelicht. Deze werkzaamheden starten in het najaar van 2018.

 Door de gemeenteraad is in 2017 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL. Binnenkort start het eerste deelproject van Rolstoelvriendelijk Liempde bij de Roderweg.

Informatieavond werkzaamheden Oude Dijk, Oranjelaan, Kerkstraat, Nieuwe Erven, Hogenbergseweg

In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden in de straten Oude Dijk, Oranjelaan, Kerkstraat, Nieuwe Erven en Hogenbergseweg. Op maandag 3 september is er in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde een informatieavond waarbij uitleg gegeven wordt over de plannen en werkzaamheden per deelproject. Vanaf 19:00 uur is er een inloop met een kopje koffie of thee, waarna om 19:30 uur een korte introductie gegeven wordt door de wethouder van gemeente Boxtel en een vertegenwoordiger van Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde. Zij geven uitleg over de plannen en werkzaamheden die verricht worden per deelproject. Na deze algemene introductie, splitst de groep zich. In verschillende ruimtes van D’n Liempdsen Herd wordt per straat een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan de hand van werktekeningen. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De informatieavond is vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig.


Deel: