Inrichting

Voor de inrichting van de boerderij was een aparte werkgroep actief. Zij keken onder meer naar het interieur, de kleuren, het materiaal, de indeling en de inrichting van de verschillende ruimten. Daarbij combineerden ze de historische aspecten met een moderne uitstraling. De inrichting van D’n Liempdsen Herd is inmiddels volledig afgerond.

Oud en nieuw gecombineerd

De boerderij heeft veel historische kenmerken. Het is ook niet voor niets een Rijksmonument. Een aantal historische elementen blijft zichtbaar. Eén van de ideeën is om oude kleuren van vroeger terug te laten komen. Om de oorspronkelijke kleuren te achterhalen, heeft de werkgroep een kleurenonderzoek uitgevoerd. Daarnaast komen in de schouw in de herd, de ruimte die vroeger het hoofdvertrek van de boerderij was, oude schouwtegels terug. Het zijn enkele voorbeelden hoe de werkgroep de geschiedenis van de boerderij zichtbaar maakt. Toch willen ze er geen oud museum van maken. De huidige maatstaven vormen een belangrijk uitgangspunt om het zo comfortabel en functioneel mogelijk te maken.

Samenwerking SintLucas

Voor de inrichting van enkele ruimten worden ook studenten van SintLucas uit Boxtel betrokken. Zij gaan in september 2016 aan de slag met vier verschillende projecten over D’n Liempdsen Herd.

Werkgroepleden:

  • Cindy Feenstra (voorzitter)
  • Arnold van den Broek
  • Peter van den Hurk
  • Manuela Schoenmakers
Historische aspecten van de boerderij vormen belangrijke uitgangspunten. Het jaar 1877 is het jaar dat de boerderij is herbouwd.

Historische aspecten van de boerderij vormen belangrijke uitgangspunten.


Deel: