Liemt infiltreert – Afkoppelen regenwater in pilotgebied Liempde

gebruik_van_regenwaterDe gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel en SPPiLL zijn gestart met een afkoppelproject voor regenwater. Doelstelling van het project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren hun regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Veel huiseigenaren kampen nu al regelmatig met wateroverlast en de verwachting is dat de overlast als gevolg van de klimaatveranderingen in de toekomst alleen maar toeneemt. Het afkoppelen van regenwater zorgt ervoor dat de druk op de riolering afneemt. Het project start in een pilotgebied in het centrum van Liempde.

Iedere huiseigenaar in het pilotgebied die meedoet aan het project krijgt een vergoeding van € 7,85 per vierkante meter dakoppervlak (verticaal geprojecteerd) dat is aangesloten op de riolering en wordt afgekoppeld. Deelnemers mogen zelf bepalen hoe zij het regenwater afkoppelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, van het plaatsen van een regenton, het aanleggen van een grindbak in de tuin tot het maken van een opvangsysteem om regenwater te gebruiken in het huishouden. Huiseigenaren die meedoen aan het project krijgen advies op maat om te kijken welke afkoppelmethode het beste bij hun situatie past. Het aanmeldformulier en de verschillende mogelijkheden zijn te vinden op projectpagina op deze website.

Leefbaarheidsdriehoek

Net zoals alle andere SPPiLL-projecten, wordt dit project uitgevoerd op basis van de leefbaarheidsdriehoek. Dit betekent dat zowel inwoners, ondernemers als verenigingen een rol in dit project krijgen. Naast de € 7,85 ontvang je per vierkante meter dakoppervlak ook een muntje van Op Liemt Gemunt. Het muntje vertegenwoordigt een geldbedrag en kun je schenken aan de vereniging of stichting in Liempde die jij een warm hart toedraagt. Hierdoor levert het niet alleen voordelen op voor jezelf en betrokken ondernemers, maar ook voor het verenigingsleven.

Klik hier voor alle informatie over het project Liemt Infiltreert.

Pilotgebied Liemt infiltreert
Pilotgebied afkoppelproject Liempde


Deel: