Afkoppelproject Liempde ‘Liemt infiltreert’

Wateroverlast Liempde (juni 2016)

Het hieronder beschreven pilotproject is inmiddels afgerond. Op korte termijn komt gemeente Boxtel met een regeling voor heel Boxtel.

In september 2016 is SPPiLL in samenwerking met de gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel, de zogenaamde Watercoalitie Liempde, met een nieuw project gestart, namelijk een project om regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Gestart wordt in een pilotgebied in het centrum van Liempde.

Begin jaren ’60 is er in heel Liempde riolering aangelegd. Daarop zijn alle kolken van de wegen en rioolafvoeren van huizen aangesloten. Sindsdien is ook een deel van de sloten gedempt en hebben veel inwoners hun tuinen bestraat. Door deze aanpassingen en de toegenomen neerslag kan regenwater niet altijd goed afgevoerd worden. Dit kan zorgen voor wateroverlast. De hevige regenval van afgelopen juni is hier een voorbeeld van.  Om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen, is de Watercoalitie Liempde in september 2016 gestart met een project om regenpijpen van huizen af te koppelen van de riolering en het water zoveel mogelijk te laten infiltreren in de grond. Een klein gebied in het centrum van Liempde gebruiken we hiervoor als proefgebied.

Nieuw: brochure met afkoppelmethoden

Onnodig veel regenwater gaat direct via regenpijpen het riool in. Dat is zonde, want er zijn genoeg simpele mogelijkheden om regenwater in de eigen tuin te benutten. Benieuwd daar de mogelijkheden, de voordelen en de voorwaarden? Download hier de brochure waarin dit allemaal beschreven staat.

Meer informatie

Doelstellingen
Pilotgebied
Afkoppelmethodes
Financiële vergoeding
Meedoen?
Werkgroep Liemt infiltreert
Meer informatie

Filmpje over vergelijkbaar project in Deventer

In Deventer is een soortgelijk project uitgevoerd. Daar is het onderstaande filmpje over gemaakt. Het toont aan dat je met eenvoudige aanpassingen al mooie resultaten kunt behalen. Iedereen kan afkoppelen!


Deel: