Locaties gezocht voor de realisatie van authentieke erven

Stichting de Brabantse Boerderij gaat in Liempde zeven authentieke erven realiseren, waarvan vier in opdracht van SPPiLL. Het plan is om op bestaande locaties specifieke kenmerken van authentieke erven te versterken of aan te brengen. SPPiLL is op zoek naar geschikte locaties in het centrum of aan de rand van Liempde. Grondeigenaren die interesse hebben, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Door het laten uitvoeren van dit project beoogt de projectgroep de cultuurhistorische uitstraling van de locaties te versterken.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting de Brabantse Boerderij in samenwerking met de SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten. Daarnaast is ook Stichting Kèk Liemt, Brabants Landschap en Natuurwerkgroep Liempde betrokken. Stichting de Brabantse Boerderij kijkt samen met een professionele ontwerper op welke manier het historische karakter van het erf versterkt kan worden. Dit is afhankelijk van de tijdsperiode die past bij de bebouwing. Iedere tijdsperiode heeft zijn eigen kenmerken. Hoe ouder de erven zijn, hoe meer lokale materialen gebruikt werden. Daarnaast zijn voor sommige periodes juist de zanderven heel typerend. Samen met de eigenaar wordt gekeken welke tijdsperiode het beste past bij de locatie. Vervolgens maakt Stichting de Brabantse Boerderij samen met de ontwerper een schetsontwerp, rekening houdend met de wensen van de grondeigenaar. Het is de bedoeling om het erf deels in samenwerking met bedrijven en vrijwilligers te realiseren.

De locaties
Bij de locatiekeuze speelt de authenticiteit van de locatie de grootste rol. Het is dan ook een meerwaarde wanneer op het erf een oude boerderij of woonhuis gevestigd is. Daarnaast is het belangrijk dat de erven goed zichtbaar zijn voor voorbijgangers en dat het publiektoegankelijk is (minimaal vijf keer twee dagen per jaar). Uiteindelijk wil SPPiLL de locaties dan ook opnemen in haar arrangementen. Inwoners uit Liempde die geïnteresseerd zijn of graag meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL, via info@sppill.nl of via 06-83246226. Vervolgens komen enkele SPPiLL-projectgroepleden langs om het project toe te lichten en de locatie te bezichtigen. Aan de hand van criteria wordt een definitieve locatiekeuze gemaakt. Om de kennis over het ontstaan en de aanleg van erven in de toekomst te verzekeren, verschijnt hierover in 2016 een brochure.

Gastvrij hart van Het Groene Woud
De realisatie van de authentieke erven is één van de deelprojecten waarmee de SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Het vormt onderdeel van het overkoepelende project ‘Liempde, gastvrij en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. Met de uitvoering van het project ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot de centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud.


Deel: