Locaties gezocht voor het planten van hoogstamfruitbomen

De projectgroep Natuur- en cultuurprojecten van SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde zijn in 2016 gestart met een project om hoogstamfruitbomen, die tegenwoordig nagenoeg zijn verdwenen, weer terug te brengen in het Liempdse landschap. Met dit project willen zij het aantal boomgaarden in Liempde vergroten. Er zijn binnen dit project nog 23 bomen beschikbaar. Hiervoor worden grondeigenaren gezocht die op hun terrein hoogstamfruitbomen willen planten. Het is de bedoeling minimaal acht bomen te planten op één locatie met daaromheen een (beuken)haag. Dit gebeurt in samenwerking Zandbergen Fruitbomen Advies.

 De SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten voert allerlei projecten uit om het aantal natuur- en cultuurhistorische elementen in Liempde te herstellen of opnieuw te realiseren. Hiermee willen zij de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied versterken. Het planten van de hoogstamfruitbomen in het Liempdse landschap brengt zowel landschappelijk, ecologisch als cultuurhistorisch extra waarden met zich mee. Het zorgt voor een verfraaiing van het landschap, het verhoogt de biodiversiteit en het brengt een mooi stukje cultuurhistorie terug. Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij langgevelboerderijen om in eigen appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. Op enkele plaatsen staan nog altijd oude hoogstamfruitbomen, maar toch is het aantal gaandeweg steeds minder geworden. SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde willen dit stukje natuurbeleving en cultuurhistorie graag terugbrengen in het Liempdse landschap.

Geschikte locatie

Het is de bedoeling om op een locatie minstens acht hoogstamfruitbomen te planten. In overleg wordt bepaald wat voor bomen er passen. Dit kunnen bijvoorbeeld appelbomen, perenbomen, pruimenbomen of kersenbomen zijn. Er is ongeveer 700 à 900 m² nodig om het gewenste aantal bomen te kunnen planten (90 m² per boom). Daarbij is het belangrijk dat de bomen vanaf de weg goed zichtbaar zijn. De grondeigenaar is in principe zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Eventueel kan ook tegen een kleine vergoeding de hulp van de hoogstambrigade van Het Groene Woud ingeroepen worden. Inmiddels zijn er al op zeven locaties in Liempde hoogstamfruitbomen geplant. Het planten van de fruitbomen gebeurt onder leiding van Jan Zandbergen van het bedrijf Zandbergen Fruitbomen Advies in samenwerking met vrijwilligers van SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde. Het is één van de projecten om door middel van beplanting de overgang van het dorp naar het buitengebied te versterken.

Geïnteresseerd?

Met de aanplant van hoogstamfruitbomen, kunnen grondeigenaren hun eigen tuin en de omgeving nog mooier maken. Inwoners uit Liempde die geïnteresseerd zijn of graag meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL, via info@sppill.nl of via 06-83246226. Omdat het ook een toevoeging is voor de eigen woonlocatie, wordt van de grondeigenaar een kleine, eigen bijdrage gevraagd. Er is momenteel nog ruimte voor 23 bomen.

Foto: Ruud van Nooijen


Deel: