Locaties gezocht voor het planten van hoogstamfruitbomen

De projectgroep Natuur- en cultuurprojecten van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is sinds kort een project opgestart om het aantal boomgaarden in Liempde te vergroten. Hiervoor zijn zij op zoek naar grondeigenaren die op hun terrein hoogstamfruitbomen willen planten. Het is de bedoeling minimaal acht à tien bomen te planten met daaromheen een (beuken)haag. Dit gebeurt in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde.

De SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten voert allerlei projecten uit om het aantal natuur- en cultuurhistorische elementen in Liempde te herstellen of opnieuw te realiseren. Hiermee willen zij de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied versterken. Het planten van de hoogstamfruitbomen in het Liempdse landschap brengt zowel landschappelijk, ecologisch als cultuurhistorisch extra waarden met zich mee. Het zorgt voor een verfraaiing van het landschap, het verhoogt de biodiversiteit en het brengt een mooi stukje cultuurhistorie terug. Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij langgevelboerderijen om in eigen appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. Op enkele plaatsen staan er nog altijd oude hoogstamfruitbomen, maar toch is het aantal gaandeweg steeds minder geworden. SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde wil dit stukje natuurbeleving graag terugbrengen in het Liempdse landschap.

De geschikte locatie

Het is de bedoeling om op een locatie minstens acht à tien hoogstamfruitbomen te planten. In overleg wordt bepaald wat voor bomen er passen. Dit kunnen bijvoorbeeld appelbomen, perenbomen, pruimenbomen of kersenbomen zijn. Er is ongeveer 700 à 900 m² nodig om het gewenst aantal bomen te kunnen planten (90 m² per boom). Daarbij is het belangrijk dat het vanaf de weg goed zichtbaar is. De grondeigenaar is in principe zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Mocht de voorkeur er naar uitgaan, dan kan ook tegen een kleine vergoeding de hulp van de hoogstambrigade van Het Groene Woud ingeroepen worden.

Geïnteresseerd?

Met de aanplant van hoogstamfruitbomen, kunnen grondeigenaren hun eigen tuin en de omgeving nog mooier maken. Inwoners uit Liempde die geïnteresseerd zijn of graag meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL, via info@sppill.nlof via 06-83246226. Omdat het ook een toevoeging is voor de eigen woonlocatie, wordt van de grondeigenaar een kleine, eigen bijdrage gevraagd.

Deel: