Nieuwe Erven – Oude Kerkpad

Het wandelpad van Rolstoelvriendelijk Liempde (RvL) aan de Nieuwe Erven maakte oorspronkelijk deel uit van fase 1 van RvL en zou gezamenlijk opgepakt worden met de paden/trottoirs langs de Oude Dijk, Kerkstraat en Oranjelaan en Hogenbergseweg. In de voorbereidingsfase bleek echter dat het bij de Nieuwe Erven gewenst is om de capaciteit van de riolering versneld te vergroten (in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht) om het rioolstelsel in dit deel van Liempde geschikt te maken voor de grotere hoeveelheid neerslag die valt vanwege de klimaatverandering. Hierdoor is het een zelfstandig project geworden en uitgebreid met de rioolvervanging in het Oude Kerkpad.

Op 24 oktober 2019 is door de gemeente Boxtel en Rolstoelvriendelijk Liempde (RvL) een informatieavond gehouden over de herinrichting van de Nieuwe Erven en de vervanging van de riolering in de Nieuwe Erven en het Oude Kerkpad.

Na de bijeenkomst is de werkgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Boxtel en leden van Rolstoelvriendelijk Liempde aan de slag gegaan met de opmerkingen vanuit de informatieavond en het maken van afwegingen over de verschillende scenario’s en de herinrichting. Daarnaast werd in januari 2020 de kostenraming en de dekking van de kosten aangescherpt. Hierdoor werd het noodzakelijk om ook enkele keuzes te maken om te besparen op de kosten.

Uiteindelijk heeft dit tot een definitief plan geleid dat goedgekeurd is door het college van B&W van de gemeente Boxtel en instemming heeft van Rolstoelvriendelijk Liempde. Download de nieuwe tekening van de inrichting en de bijbehorende opmerkingen.

De belangrijkste onderdelen van het plan op een rij:

  • De Nieuwe Erven blijft tweerichtingsverkeer. De rijbaan krijgt een rijbreedte van minimaal 4,80 meter en voldoet hiermee aan de richtlijnen voor tweerichtingsverkeer.
  • Het RvL-voetpad blijft gehandhaafd in de Nieuwe Erven en wordt niet verplaatst naar de Akkerstraat. Het plan van Rolstoelvriendelijk Liempde is in overleg met Arcadis ontworpen en afgestemd op openbare voorzieningen. Richting de (voorzieningen aan de) Hogenbergseweg is dit de meest logische route en natuurlijke gang van inwoners.
  • Het RvL-voetpad komt aan de zijde met de even huisnummers en wordt minimaal 1,20 meter breed. Het pad wordt gerealiseerd met dikke tegels in plaats van gebakken klinkers en over de gehele lengte afgeschermd met hagen van minimaal 0,50 meter breed. De bestaande uitwegen blijven gehandhaafd.
  • Aan de straat worden bomen teruggeplant. Zoals eerder gecommuniceerd is gekozen voor een cultivar van de veldesdoorn, namelijk Acer campestre ‘Red Shine’.
  • Tussen de bomen aan de zijde met de oneven huisnummers wordt de berm bestraat, zodat deze geschikt is voor het parkeren van personenauto’s. Bij de aanplant van de bomen wordt rekening gehouden met de afmetingen van een auto, zodat het aantal parkeerplaatsen zo groot mogelijk wordt.
  • Aanwezige lantaarnpalen aan de zijde van de straat met de oneven huisnummers worden verplaatst naar de andere zijde, in of op de kop van de hagen.
  • Ter hoogte van Nieuwe Erven 2 en 4 (’t Erfke) is overeenstemming bereikt met de grondeigenaar over de aankoop van een strookje grond, waardoor het voetpad doorgetrokken kan worden en de parkeerplaatsen voor de winkel kunnen blijven gehandhaafd.
  • In het verlengde van het voetpad van de Nieuwe Erven wordt een zebrapad gerealiseerd op de Nieuwstraat op de voormalige oversteekplaats.
  • Voor de bomen aan het Oude Kerkpad is een kapvergunning verleend. Met de eigenaren van de bomen worden afspraken gemaakt over herplant van bomen op de betreffende locaties.

 

Volgens planning zullen de werkzaamheden voor de bouwvak aanbesteed worden, waarna de uitvoering na de vakantieperiode zal starten.

Vragen? Stuur een bericht naar info@sppill.nl

Download ‘nieuwe tekening’.

Download ‘bijbehorende opmerkingen’.

Deel: