Nieuwe informatiefolder SPPiLL

Woensdag 30 maart is de nieuwe informatiefolder van SPPiLL uitgekomen. De folder is huis-aan-huis verspreid in Liempde. Ditmaal zat er ook een handig activiteitenoverzicht bij waarin je precies kunt zien wat er dit jaar allemaal georganiseerd wordt in Liempde. Heb je geen informatiefolder met activiteitenkalender ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@sppill.nl. Dan zorgt SPPiLL ervoor dat je deze alsnog in de brievenbus krijgt.

De informatiefolder van SPPiLL komt meerdere keren per jaar uit. Hierin staat per projectgroep omschreven wat de voortgang van de projecten is en welke ontwikkelingen er spelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de verbouwing van D’n Liempdsen Herd, de aanleg van historische erven, de herinrichting van het centrum, maar ook de start van de gidsencursus in maart jl.

Rectificatie

Een actueel onderwerp is de herinrichting van D’n Tip. De gemeente is van plan om hier een ondergrondse rioolwaterbergingskelder te realiseren. Daarna gaat SPPiLL het terrein opnieuw inrichten met onder andere parkeerplaatsen, oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, een insectenhotel en natuurlijke speelvoorzieningen. Op het moment dat de foldertekst geschreven werd, stond de start van de werkzaamheden gepland direct na Pasen. Doordat enkele materialen niet tijdig geleverd konden worden, is later besloten om de uitvoering uit te stellen tot na Pinksteren (na 16 mei). De informatie in de folder is dus niet juist. Direct omwonenden van D’n Tip zijn al geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie over het uitstel van de werkzaamheden.

Download de informatiefolder of de activiteitenkalender.

Download hier de informatiefolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het activiteitenoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel: