Oproep begrazing De Rouwbommel

Aan de Vleutstraat in Liempde heeft SPPiLL in nauwe samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde 6,5 hectare ingericht als hooilanden in het kader van het Landschappen-van-Allure-project Kloppend Hart van Het Groene Woud. Daarnaast is door Natuurwerkgroep Liempde een tweede perceel (2,2 ha) en derde perceel (1 ha) ingericht aan de Goossen Bunder. Het gehele gebied heeft als naam De Rouwbommel gekregen; naar een oude veldnaam van het gebied. Delen van de percelen zijn ingericht als kruidenrijke graslanden en kunnen vanaf 1 juli begraasd worden door rundvee. Eigenaren van rundvee die interesse hebben in het laten grazen van hun vee op De Rouwbommel kunnen zich hiervoor aanmelden.

 Stichting Natuurprojecten Liempde gaat de drie percelen aan de Vleutstraat-Goossen Bunder voor minstens de komende 10 jaren beheren. In totaal gaat het om 9,7 ha natuurgebied. Een groot gedeelte van deze percelen kan begraasd worden door runderen. Op de locaties zijn watervoorzieningen aanwezig. Stichting Natuurprojecten is op zoek naar een persoon die de percelen met zijn rundvee wil begrazen. Hiervoor wordt geen vergoeding gevraagd. De begrazing vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • Het betreft extensieve begrazing. Het aantal koeien wordt jaarlijks bepaald en hangt af van de beschikbaarheid van gras en kruiden. Dit zal de eerste jaren wat meer zijn, maar vanwege het niet-bemesten later minder worden.
  • Begrazing jaarlijks vanaf 1 juli.
  • Geen preventief ontwormen van de koeien. Dit is desastreus voor het bodemleven en alle dieren die daarvan afhankelijk zijn.
  • Eigenaar is volledig verantwoordelijk voor verzorging van het vee.
  • Voorkeur gaat uit naar wat meer bijzondere rassen zoals Lakenvelder, Schotse Hooglander, Brandrode runderen.
  • Eigenaar vee zorgt zelf voor mobiele vangkooi.
  • Eerste snee gras wordt gemaaid door eigenaar van het vee. Hierbij lopen vrijwilligers mee die vooruitlopend aan de maaimachine reeën verjagen die in het gras liggen.

Aanmelden

Eigenaren van rundvee die interesse hebben in de begrazing van De Rouwbommel onder de genoemde voorwaarden kunnen zich melden via info@sppill.nl.

 


Deel: