Het ontstaan

Leefbaarheisdriehoek

Leefbaarheidsdriehoek

In het voorjaar van 2009 presenteerde de Ondernemersvereniging Liempde (OVL) een mastervisie op de toekomst van de kern Liempde. Verkort samengevat werd in deze visie de relatie aangetoond tussen de economische teruggang en het behoud van de leefbaarheid in Liempde. De constatering dat met het teruglopen van de bedrijvigheid in Liempde, ook het welvarende verenigingsleven en dus de leefbaarheid in gevaar komt vroeg om hernieuwd leven in de brouwerij. De leefbaarheidsdriehoek werd geïntroduceerd. De leefbaarheidsdriehoek toont de relatie tussen inwoners, verenigingen en ondernemers. Voortvloeiend uit de mastervisie maakte OVL een plan van aanpak gebaseerd op twee hoofdfasen.

  • Fase 1 is gericht op het versterken van het ‘Wij-gevoel’. Eerste uitingen van dat ‘Wij-Gevoel’ werden de nu zeer succesvolle acties Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt Lopt Uit (Kerstmarkt).
  • Fase 2 is erop gericht Liempde een economische impuls te geven. Als uitgangspunt hiervoor ontwikkelde OVL het stimulerings- en promotieplan ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’. Een visie die door een brede en innovatieve aanpak moet leiden tot een versterking van met name de toeristische en recreatieve mogelijkheden van Liempde als karakteristiek dorp midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Oprichting SPPiLL

In 2010 constateerde OVL dat de aansturing en realisatie van alle plannen de beschikbare vrijwilligersinzet te boven ging en dat een omslag naar een semi-professionele aansturing noodzakelijk is. Dit leidde tot de werving van financiële middelen en tot de oprichting van een separate stichting. Dit laatste werd SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). Omdat SPPiLL aan de slag wilde in het publiek terrein is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Boxtel gesloten. Hiermee kreeg SPPiLL de vrijheid om als private partij aan de slag te gaan in openbaar gebied om de gewenste doelstelling te bereiken. Een unieke constructie waarbij een organisatie die bestaat uit inwoners en ondernemers, zelf aan de slag gaat met ontwikkeling en uitvoering van plannen die normaal gesproken door de gemeente opgepakt worden.

Deel: