Projectenbureau

De SPPiLL-organisatie bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Er wordt veel tijd en energie gestoken om de projecten op te zetten en goed uit te laten voeren. Omdat het te veel tijd kost om dit allemaal door vrijwilligers te laten uitvoeren, heeft het bestuur vanaf het begin af aan ingezet op ondersteuning vanuit betaalde professionals. Zij vormen het SPPiLL Projectenbureau en tevens het eerste aanspreekpunt.

De werkzaamheden van het projectenbureau worden betaald vanuit de bijdragen van de subsidieverstrekkers. Het projectenbureau helpt de projectgroepen van SPPiLL daar waar nodig op uitvoerend niveau. Daarnaast zorgt het projectenbureau voor periodieke rapportages over de voortgang en de financiële stand van zaken richting de projectgroepen, het bestuur van SPPiLL en de subsidieverstrekkers.

Het projectenbureau bestaat op dit moment:

Gidi Kroonen
Gidi Kroonen
Administratieve en financiële ondersteuning.
E: secretariaat@sppill.nl
T: 06-36374035

Het projectenbureau wordt incidenteel aangevuld met stagiaires.

Deel: