Plantdag buurtakker D’n Plissert: vrijwilligers gezocht!

Op zaterdag 8 december aanstaande wordt er een plantdag georganiseerd op Buurtakker D’n Plissert aan de Heuvelstraat in Liempde. Op deze dag worden een gemengde haag en fruitbomen geplant. SPPiLL zoekt hiervoor nog een aantal vrijwilligers om samen met vrijwilligers uit de buurt het perceel aan te planten.

Al sinds geruime tijd is SPPiLL samen met een grote groep vrijwilligers bezig om uitvoering te geven aan het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. Een van de deelprojecten hierbij is de landschappelijke versterking van de overgang van het dorp naar het buitengebied rondom Liempde. Binnen dit project is hiervoor een plan ontwikkeld voor een perceel aan de Heuvelstraat dat eigendom is van de gemeente en gepacht wordt door SPPiLL.

Buurtakker D’n Plissert

Het gebied is omgedoopt tot Buurtakker D’n Plissert, afgeleid van een oude veldnaam voor dit gebied. Bedoeling is om het perceel in te richten met vruchtdragende en bijvriendelijke bomen, struiken en planten. De opbrengst van het perceel (vruchten, noten, bloemen e.d.) is beschikbaar voor omwonenden en bezoekers van de percelen.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan Buurtakker D’n Plissert begonnen. Een enthousiaste werkgroep is aan de slag gegaan om de plannen ten uitvoer te brengen. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de buurt, maar ook uit vertegenwoordigers van Natuurwerkgroep Liempde en SPPiLL.

Plantdag 8 december

Op zaterdag 8 december aanstaande wordt er een plantdag georganiseerd, waarbij een gemengde haag en fruitbomen geplant worden. SPPiLL zoekt hiervoor een aantal vrijwilligers om deze dag samen met de werkgroep gezellig aan de slag te gaan. De plantdag start om 09.00 uur en de verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van de middag klaar zijn. Tussendoor wordt er uiteraard gezorgd voor koffie/thee en een lunch bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Als u tijd en zin heeft om mee te helpen aan deze plantdag, meldt u zich dan aan vóór zaterdag 1 december via info@sppill.nl. Voor gereedschap wordt gezorgd.


Deel: