Projectgroep 2: Natuur- en Cultuurprojecten

Van oudsher typerend voor het Liempdse buitengebied zijn onder meer kleinschalige akkers en weilanden omzoomd met bijvoorbeeld wilgen en populieren, oude grenswallen, schutskooien en historische erven met bakhuizen en waterputten. De projectgroep natuur- en cultuurprojecten heeft een aantal van deze natuur- en cultuurhistorische elementen terug gebracht in Liempde, waardoor de relatie tussen het centrum en het buitengebied  is versterkt. In en om de dorpskern zijn vele resultaten van het werk van deze projectgroep zichtbaar.

Projectgroepleden

  • Lex Schregardus (voorzitter)
  • Ad de Kort
  • Co Kramer
  • Kees Quinten
  • Karel Voets

Subprojecten

Jan Zandbergen (links), Rosalie Zandbergen (midden) en Rudy van Esch (rechts) planten een van de vier hoogstamfruitbomen op het perceel aan de Boxtelseweg 42 in Liempde. Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied - Eén van de doelstellingen van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten is om de overgangen van het dorp naar het buitengebied te versterken. Dit gebeurt onder meer door beplanting van populieren, Liempdse wilgen en het terugbrengen van boomgaarden met hoogstamfruitbomen. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde.
Grenswallen in Het Groene Woud - Eén van de meest waardevolle, cultuurhistorische elementen in Het Groene Woud zijn grenswallen. Ze zijn eeuwen geleden aangelegd, maar op sommige plaatsen nog steeds goed zichtbaar. In 2014 en 2015 is in De Geelders en op Landgoed Velder in samenwerking met Stichting Brabantse Bronnen een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Na het onderzoek zijn de grenswallen hersteld en beter zichtbaar gemaakt. Er is ook een wandelroute aangelegd.
Schutskooi Liempde - In oktober 2015 heeft SPPiLL een schutskooi gebouwd aan de Schutstraat in De Geelders, voorzien van informatiebord. Een schutskooi werd vroeger gebruikt als opvangkooi voor losgebroken vee.
De waterput aan de Pastoor Dobbeleijstraat 2 - Foto: Ruud van Nooijen Vergroting aantal cultuurhistorische elementen - Vroeger kende Liempde nog typisch boerenerven, waterputten en bakhuisjes. Karakteristieke elementen voor het Brabantse leven. De projectgroep gaat deze elementen weer terugbrengen en herbouwen. De erven, waterputten en bakhuizen worden toegankelijk voor publiek en opgenomen in arrangementen, wandel- en fietsroutes. SPPiLL werkt hiervoor samen met Stichting Kèk Liemt en Stichting de Brabantse Boerderij.
Deel: