Toeristisch recreatieve ontwikkeling Groote Waterloop

De Groote Waterloop Voor inwoners, recreanten en toeristen is de Groote Waterloop nu nauwelijks beleefbaar. SPPiLL werkt aan een project dat extensieve waterrecreatie toevoegt aan de beleving van het water, het Dommeldal en de natte natuur. Het moet de toeristische en maatschappelijke waarde van het stroomgebied van de Groote Waterloop


Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Project Zandpaden de Geelders-Dommeldal (fase 1) Steeds meer zandpaden verdwijnen. Ze worden verhard, omgeploegd of moeten wijken voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen of woonwijken. Door het verdwijnen van de zandpaden gaat ook een stuk cultuurhistorie verloren en neemt de biodiversiteit af. SPPiLL wil in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling de waarde en


Veldpoorten

Veldpoorten Binnenkort kunnen perceeleigenaren zich melden bij SPPiLL als ze interesse hebben in het plaatsen van een veldpoort. Veldpoorten versterken de landschappelijke identiteit, de landschapskwaliteit en de cultuurhistorie van Het Groene Woud. In samenspel met ARK Natuurontwikkeling, Erfgoedvereniging Kèk Liemt, Heemkundekring De Oude Vrijheid uit Sint-Oedenrode en Welzijn de Meierij


Rolstoelvriendelijk Liempde

In de zomer van 2018 is begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde.  Hieronder vind je informatie over: Fase 0 Deelproject Roderweg-Barrierweg Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde) Oude Dijk, Kerkstraat en Oranjelaan, Hogenbergseweg Nieuwe


Proef Lokaal Liempde

Sfeerbeeld Proef Lokaal Liempde 2016

Weer of geen weer: Proef Lokaal Liempde gaat door! Of de weergoden ons goed gezind zijn op zondag 23 september tijdens Proef Lokaal Liempde is nog maar zeer de vraag. Maar dankzij de samenwerking met Hofkapel De Kromploegers kan bij slechter weer gebruik gemaakt worden van de mooie, zeer grote


Herinrichting centrum Liempde

Herinrichting centrum 25-10-2016 - Foto: Ruud van Nooijen

Van 19 september 2016 tot en met februari 2017 vinden er werkzaamheden plaats in het centrum van Liempde. Het centrum wordt in zijn geheel verfraaid, veiliger, autoluwer en meer uitnodigend. Voor SPPiLL is dit één van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente Boxtel gaat uitvoeren. Jan van den Boomen BV is de aannemer.


Afkoppelproject Liempde ‘Liemt infiltreert’

Wateroverlast Liempde (juni 2016)

In september 2016 is SPPiLL in samenwerking met gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel, de zogenaamde Watercoalitie Liempde, met een nieuw project gestart, namelijk een project om regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Gestart wordt in een pilotgebied in het centrum van Liempde.


Edelherten in Liempde

Fotograaf: Harry Fiolet

In september worden door Brabants Landschap de eerste edelherten uitgezet in De Scheeken, tussen Best en Liempde. Het edelhert gaat het boegbeeld vormen voor de bijzondere natuur in Nationaal Landschap Het Groene Woud. En dat deze ‘koning van het woud’ in een natuurgebied in Liempde komt te lopen is natuurlijk heel bijzonder. Dit biedt volop kansen om meer toeristische bezoekers naar Liempde te trekken.


Gidsencursus

Gidsencursus Liempde 2016

Het toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd is het startpunt om Liempde en de omgeving te verkennen. Vanuit deze functie bestaat de behoefte aan een gidsenpool met voldoende goed opgeleide gidsen. Daarom heeft de projectgroep Promotie een gidsencursus opgezet.


Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied

Jan Zandbergen (links), Rosalie Zandbergen (midden) en Rudy van Esch (rechts) planten een van de vier hoogstamfruitbomen op het perceel aan de Boxtelseweg 42 in Liempde.

Eén van de doelstellingen van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten is om de overgangen van het dorp naar het buitengebied te versterken. Dit gebeurt onder meer door beplanting van populieren, Liempdse wilgen en het terugbrengen van boomgaarden met hoogstamfruitbomen. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde.