Rolstoelvriendelijk Liempde

In de zomer van 2018 is begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde.  Hieronder vind je informatie over: Fase 0 Deelproject Roderweg-Barrierweg Fase 1 Rolstoelvriendelijk Liempde (West-Liempde) Oude Dijk, Kerkstraat en Oranjelaan, Hogenbergseweg Nieuwe


Herinrichting centrum Liempde

Herinrichting centrum 25-10-2016 - Foto: Ruud van Nooijen

Van 19 september 2016 tot en met februari 2017 vinden er werkzaamheden plaats in het centrum van Liempde. Het centrum wordt in zijn geheel verfraaid, veiliger, autoluwer en meer uitnodigend. Voor SPPiLL is dit één van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente Boxtel gaat uitvoeren. Jan van den Boomen BV is de aannemer.


Afkoppelproject Liempde ‘Liemt infiltreert’

Wateroverlast Liempde (juni 2016)

In september 2016 is SPPiLL in samenwerking met gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel, de zogenaamde Watercoalitie Liempde, met een nieuw project gestart, namelijk een project om regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Gestart wordt in een pilotgebied in het centrum van Liempde.


Herinrichting D’n Tip en aanleg rioolwaterbergingskelder

Waterbergingskelder

Eén van de projectgebieden van Liemt in Uitvoering is D’n Tip. In opdracht van de gemeente Boxtel is in juni gestart met de bouw van een ondergrondse bergingskelder voor rioolwater. Naar verwachting is dit in september gerealiseerd, waarna SPPiLL kan starten met de herinrichting van het bovengrondse gedeelte. D’n Tip krijgt een opknapbeurt en wordt het startpunt om Liempde en omgeving te voet of met de fiets te verkennen.


Restauratie kiosk

Onder verantwoording van de projectgroep Liemt in Uitvoering is in 2015 de kiosk in het Concordiapark in Liempde gerestaureerd. De kiosk vertoonde flinke slijtage en is daarom op meerdere punten opgeknapt. De restauratie vond plaats van mei tot en met september 2015. Een dorpsgezicht is in ere hersteld.


Liempds ganzenbord op de kioskvloer

Restauratie kioskEén van de mooiste plekken in Liempde is het Concordiapark met sinds kort een prachtig gerestaureerde kiosk. Het is ook wel het dorpsgezicht van Liempde! Om de restauratie volledig af te ronden, wil SPPiLL de vloer van de kiosk op een speciale manier decoreren. Daarvoor is eerder dit jaar een oproep gedaan voor het aanleveren van mooie, creatieve ideeën.