Toeristisch recreatieve ontwikkeling Groote Waterloop

De Groote Waterloop Voor inwoners, recreanten en toeristen is de Groote Waterloop nu nauwelijks beleefbaar. SPPiLL werkt aan een project dat extensieve waterrecreatie toevoegt aan de beleving van het water, het Dommeldal en de natte natuur. Het moet de toeristische en maatschappelijke waarde van het stroomgebied van de Groote Waterloop


Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Project Zandpaden de Geelders-Dommeldal (fase 1) Steeds meer zandpaden verdwijnen. Ze worden verhard, omgeploegd of moeten wijken voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen of woonwijken. Door het verdwijnen van de zandpaden gaat ook een stuk cultuurhistorie verloren en neemt de biodiversiteit af. SPPiLL wil in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling de waarde en


Veldpoorten

Veldpoorten Binnenkort kunnen perceeleigenaren zich melden bij SPPiLL als ze interesse hebben in het plaatsen van een veldpoort. Veldpoorten versterken de landschappelijke identiteit, de landschapskwaliteit en de cultuurhistorie van Het Groene Woud. In samenspel met ARK Natuurontwikkeling, Erfgoedvereniging Kèk Liemt, Heemkundekring De Oude Vrijheid uit Sint-Oedenrode en Welzijn de Meierij


Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied

Jan Zandbergen (links), Rosalie Zandbergen (midden) en Rudy van Esch (rechts) planten een van de vier hoogstamfruitbomen op het perceel aan de Boxtelseweg 42 in Liempde.

Eén van de doelstellingen van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten is om de overgangen van het dorp naar het buitengebied te versterken. Dit gebeurt onder meer door beplanting van populieren, Liempdse wilgen en het terugbrengen van boomgaarden met hoogstamfruitbomen. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde.


Grenswallen in Het Groene Woud

Eén van de meest waardevolle, cultuurhistorische elementen in Het Groene Woud zijn grenswallen. Ze zijn eeuwen geleden aangelegd, maar op sommige plaatsen nog steeds goed zichtbaar. In 2014 en 2015 is in De Geelders en op Landgoed Velder in samenwerking met Stichting Brabantse Bronnen een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Na het onderzoek zijn de grenswallen hersteld en beter zichtbaar gemaakt. Er is ook een wandelroute aangelegd.


Schutskooi Liempde

In oktober 2015 heeft SPPiLL een schutskooi gebouwd aan de Schutstraat in De Geelders, voorzien van informatiebord. Een schutskooi werd vroeger gebruikt als opvangkooi voor losgebroken vee.


Vergroting aantal cultuurhistorische elementen

De waterput aan de Pastoor Dobbeleijstraat 2 - Foto: Ruud van Nooijen

Vroeger kende Liempde nog typisch boerenerven, waterputten en bakhuisjes. Karakteristieke elementen voor het Brabantse leven. De projectgroep gaat deze elementen weer terugbrengen en herbouwen. De erven, waterputten en bakhuizen worden toegankelijk voor publiek en opgenomen in arrangementen, wandel- en fietsroutes. SPPiLL werkt hiervoor samen met Stichting Kèk Liemt en Stichting de Brabantse Boerderij.