Publieksopenstelling nieuw infopunt Groot Duijfhuis Liempde

Vanaf zondag 29 april is infopunt Groot Duijfhuis iedere laatste zondag van de maand (t/m september) geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Binnen krijgt u informatie over het Dommeldal bij Liempde én poort van het Groene Woud Ook kunt u deelnemen aan een korte wandeling in de omgeving van het Groot Duijfhuis. Voor een kop koffie of thee kunnen bezoekers terecht bij het in de buurt gelegen D’n Liempdsen Herd.

Hoeve Groot Duijfhuis

Eén van de meest in het oog springende boerderijen van Nederland en een ‘hotspot’ binnen het Dommeldal en Nationaal Landschap Het Groene Woud is het Groot Duijfhuis. Al eeuwenlang is het bewoond, van de Kartuizerpachters tot Sjef van den Braak die in 2009 overleed. Er leidt een paadje naar de Dommel, waar je vanaf een bankje een prachtig uitzicht hebt op het beekdal, duiventoren en de boerderij met historische kenmerken zoals een ‘herenkamer’ en een (voor zover bekend) oudste gedateerde Vlaamse schuur van Nederland.

Adres: Infopunt Groot Duijfhuis, Hoevedreef 2 in Liempde

Data openstelling

Bent u niet in de  gelegenheid om op 29 april ons infopunt te bezoeken, dan bent u van harte welkom op de andere zondagen: 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus en 30 september. Voor meer informatie kijk op: https://www.brabantslandschap.nl/infopunt-groot-duijfhuis/.

Samenwerking D’n Liempdsen Herd

Brabants Landschap en SPPiLL gaan nauw samenwerken bij de exploitatie van het infopunt Groot Duijfhuis en bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Onder meer op het gebied van opleiding van gidsen en gastheren/gastvrouwen, activiteitenprogramma, verhuur van ruimten en informatievoorziening. Het infopunt Groot Duijfhuis functioneert hierbij als ‘satelliet’ van D’n Liempdsen Herd. De komende maanden zal deze samenwerking steeds verder gestalte krijgen.

Natuur in het Dommeldal

Langs de breed slingerende Dommel hebben we als Brabants Landschap ca. 250 ha natuur in beheer. Vanouds zijn de lage delen in beemden in gebruik als weiland of hooiland. Populieren markeren er de perceelgrenzen en her en der zijn enkele broekbossen. Wat verder van de beek vandaan liggen eeuwenoude ‘bolle’ akkers. Er vindt biologische graanteelt plaats en dat is de reden waarom kwartel en patrijs hier nog broeden. Ook de das is aanwezig en maakt voor de bouw van zijn burcht gebruik van hoger gelegen stroomruggen.

Brabants Landschap: natuur- en cultuurbescherming is en blijft mensenwerk

De prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder andere doordat Brabants Landschap ruim 18.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost echter veel geld. Voor € 1,25 per maand helpen mensen al om onze waardevolle natuur te beschermen. Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl


Deel: