Restauratie kiosk Liempde gestart

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is gestart met de restauratie van de kiosk in het Concordiapark in Liempde. De kiosk vertoont flinke slijtage en wordt daarom de komende maanden op meerdere punten opgeknapt. De plannen zijn opgesteld door de SPPiLL-projectgroep Liemt in Uitvoering en eind vorig jaar besproken met de Monumentencommissie van de gemeente Boxtel. De omgevingsvergunning om te starten met de restauratie is eind maart verleend. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door inwoners uit Liempde die betrokken zijn als vrijwilliger bij SPPiLL. Het is de bedoeling om de restauratie in de eerste week van september af te ronden.

De komende maanden staat er behoorlijk wat op de planning om de kiosk onder handen te nemen. De huidige trap aan de zijkant wordt verwijderd en er komt een nieuwe trap aan de kant van het oude raadhuis. Daarnaast gaan de vrijwilligers ook het hekwerk vernieuwen en het talud aan de zijkanten versmallen. Het talud neemt momenteel erg veel ruimte in beslag. Ook de palen die het dak ondersteunen zijn deels aan het rotten. Een bedrijf gaat aan de slag om deze palen deels te vervangen en te verstevigen. Daarbij worden de palen ook speciaal behandeld, zodat ze beter bestemd zijn tegen houtrot en schimmels. Dit gebeurt waarschijnlijk in juni. De projectgroep gaat ook het plafond onder handen nemen. Er komt een nieuw plafond, vernieuwde verlichting en de constructie van het plafond wordt verstevigd. Op deze manier is het plafond beter bestemd om bijvoorbeeld geluidsboxen op te hangen tijdens evenementen. Als één van de laatste werkzaamheden wordt ook het rieten dak vervangen. Hiervoor schakelt SPPiLL een professioneel rietdekkersbedrijf in.

Planning
De vrijwilligers van SPPiLL zijn eind april gestart met de restauratie. Het vervangen en verplaatsen van de trap staat als eerste op de planning en inmiddels is ook het plafond eruit. Daarna gaat de projectgroep aan de slag met de verlichting, het hekwerk, de pilaren en de andere werkzaamheden. Het rieten dak wordt naar verwachting na de bouwvak vernieuwd. Als dit is afgerond, gaan de vrijwilligers het nieuwe plafond aanbrengen en schilderen. De kiosk wordt de komende maanden regelmatig ingezet voor evenementen en activiteiten. Hier is uiteraard rekening mee gehouden met de planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden liggen op dat moment stil.

Projectgroep
Met de restauratie van de kiosk, beoogt de projectgroep de uitstraling van het Concordiapark te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de kiosk op deze manier beter inzetbaar voor evenementen. De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft plannen om in een later stadium ook het overige gedeelte van het Concordiapark op te knappen. Dit gebeurt onder meer door het aanleggen van nieuwe wandelpaden, het bestaande pad te vernieuwen en door nieuwe beplanting aan te brengen. Daarnaast gaat de projectgroep ook in andere projectgebieden aan de slag, waaronder D’n Tip. Met de uitvoering van de projecten beoogt SPPiLL het centrum van Liempde te versterken, gastvrijer en toegankelijker te maken, maar daarnaast ook veiliger en autoluwer.


Deel: