Schutskooi geopend in natuurgebied De Geelders

Op woensdag 16 december is in de Schutstraat in het Liempdse natuurgebied De Geelders een schutskooi geopend. De schutskooi is onlangs gerealiseerd door Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL). Hiermee is een van oudsher typerend element voor het buitengebied weer teruggebracht in het Liempdse landschap. Daarbij is het een mooie bezienswaardigheid tijdens een wandeling door De Geelders. De schutskooi werd geopend door wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel.

De schutskooi is geplaatst door vrijwilligers van SPPiLL onder verantwoording van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten. Het bouwwerk is gemaakt door Hollandia Groengroep en geplaatst op grond van Staatsbosbeheer. De kooi staat op een plek waar vroeger ook een schutskooi stond en kent dan ook een rijke historie. Tossy de Man, voorzitter van SPPiLL: “Het gebied waar de schutskooi stond, was vroeger een gemeynt. Een groot stuk, gemeenschappelijke grond die door inwoners van omliggende dorpen samen werd gebruikt. Gemeenten bouwden hier vaak een schutskooi waarin loslopend of verdwaald vee werd opgesloten. Dit gebeurde door een schutter. De eigenaar kon zijn dieren tegen betaling terugkrijgen. Als hij dat niet deed, dan werden ze verkocht.” Het volledige verhaal over de historie staat op het informatiepaneel bij de schutskooi. Hier staat tevens de geschiedenis van de nabijgelegen grenswallen. De achterkant van het paneel is voorzien van een bijenhotel.

Bezoek van de Woudgraef

De bijeenkomst had een historisch karakter. Bij de schutskooi werden de bezoekers verrast door een act van de Woudgraef van Kasteren. Dit tot leven gewekt personage uit de tijd van de Middeleeuwen was de schutter van deze schutskooi. Verontwaardigd vertelde hij het verhaal over Henricus van Haaren, de dorpsbewoner van wie hij het vee had opgesloten. Tot zijn verbazing was het vee, zonder betaling, uit de kooi gelaten. “Het door mij bijeengeschaarde vee is weg. Lafhartig door mannen bevrijd, waarna de runderen in het geniep via de Maai zijn weggeleid”, aldus de Woudgraef.

Kloppend Hart van Het Groene Woud

De schutskooi is één van de deelprojecten van SPPiLL als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud. Hiertoe behoren meerdere projecten in Liempde, zoals de realisatie van Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, de restauratie van de kiosk, de bouw van authentieke waterputten en bakhuisjes, de herinrichting van het centrum van Liempde en de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes. Tossy de Man: “De schutskooi en de vele andere projecten van SPPiLL maken Liempde en het buitengebied nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. Het is het eerste concrete project dat door SPPiLL officieel geopend is. In de toekomst zullen er nog velen komen.”

  Bekijk hieronder het filmverslag


Deel: