SPPiLL zoekt oude schouwtegels en ovendeurtjes voor realisatie projecten

Voorbeeld van oud ovendeurtjeStichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is op zoek naar authentieke, oude tegels. Deze worden gebruikt voor de schouw in het toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde. Daarnaast wil SPPiLL ook gebruik maken van oude ovendeurtjes van bakhuizen. Eén van de projectgroepen van SPPiLL gaat namelijk drie authentieke bakhuizen restaureren en herbouwen. Door gebruik te maken van oude materialen, wil SPPiLL het historische karakter van de boerderij en de bakhuizen versterken. Iedereen die iets beschikbaar heeft en het kwijt wil, wordt gevraagd zich te melden bij SPPiLL.

Voorbeeld van oude schouwtegelsIn het voorjaar van 2015 is gestart met de verbouwing van de boerderij aan de Barrierweg 4 in Liempde. Het monumentale pand wordt opgeknapt, zodat het vanaf 2017 kan functioneren als bezoekerscentrum voor mensen die Het Groene Woud willen bezoeken. Het dak is gerestaureerd en geïsoleerd en nu gaan vrijwilligers verder met de binnenkant van de boerderij. Hiervoor is SPPiLL op zoek naar oude tegels. De tegels worden gebruikt voor de schouw in de herd. De herd was vroeger het hoofdvertrek van een boerderij waarin zich een schouw met (open) vuur bevond. Het historische en authentieke karakter speelt bij de indeling een belangrijke rol, maar wel met de moderne technieken van nu. Daarom past hergebruik van materialen ook goed binnen het concept. Iedereen die oude tegels heeft en deze kwijt wil, kan contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl of 06-83246226. Belangrijk is dat de tegels dezelfde afmetingen hebben van 13 x 13 cm.

Hergebruik ovendeurtjes

Een ander project dat speelt is de restauratie en herbouw van drie bakhuizen. Een bakhuis is een bijgebouw van een boerderij of landhuis waarin men vroeger brood en koek bakte. In de moderne tijd is in de meeste gevallen het bakhuis verdwenen van het erf of anderszins gebruikt. Met het uitvoeren van dit project worden deze cultuurhistorische elementen weer teruggebracht. Ook hierbij speelt het authentieke karakter een belangrijke rol. SPPiLL is daardoor erg geholpen met gebruikte ovendeurtjes van oude bakhuizen. De ovendeurtjes hoeven geen specifieke afmetingen te hebben. De oven in het bakhuis wordt hierop aangepast. De bakhuizen komen in Liempde aan de Barrierweg 23, Hoevedreef 4 en bij het toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4). Het project ligt in handen van de projectgroep Natuur- en cultuurprojecten van SPPiLL in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij. Iedereen die ovendeurtjes heeft die niet worden gebruikt, kan contact opnemen met SPPiLL via bovengenoemde contactgegevens.

Gastvrij hart van Het Groene Woud

De activiteiten van SPPiLL vormen onderdeel van het overkoepelende project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. Met dit project wil SPPiLL de relatie tussen het waardevolle historische centrum van Liempde en het omliggende buitengebied versterken. Dit vanuit het gegeven dat Liempde een cultuurhistorisch super-ensemble vormt. Het super-ensemble bestaat uit het totaal aan akkercomplexen met bijbehorende gehuchten, steilranden en beekdalen rondom de kern van Liempde. Het is uniek in Nederland, en zelfs in Europa. Met het project van SPPiLL krijgt de waardering als cultuurhistorisch super-ensemble nog meer waarde. Hierdoor ontwikkelt Liempde zich steeds meer als gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud en wordt een bezoek als toerist of recreant nog interessanter.

 

 

 


Deel: