Stem mee over de vloerdecoratie van de Liempdse kiosk!

De gerestaureerde kiosk in het ConcordiaparkIn februari jl. deed SPPiLL een oproep voor het aanleveren van mooie, creatieve ideeën om de vloer van de Liempdse kiosk te decoreren. De inschrijftermijn is inmiddels verlopen en  er zijn maar liefst elf ideeën aangeleverd. De projectgroep van Liemt in Uitvoering, die tevens verantwoordelijk is voor de restauratie in 2015, heeft uit de inzendingen een eerste selectie gemaakt. Vanaf nu mag iedereen een stem uitbrengen op het voorstel dat hij of zij het beste vindt. De ideeën zijn te vinden op deze pagina. Het voorstel met de meeste stemmen wordt verder uitgewerkt om tot uitvoering te brengen.

De kiosk, dat ook wel het dorpsgezicht van Liempde is, is in 2015 volledig gerestaureerd. Het monumentale object is weer klaar voor de toekomst. Om de restauratie af te ronden, wil SPPiLL de vloer op een speciale manier decoreren. Uit alle ingestuurde ideeën zijn vijf voorstellen gemaakt. Hierbij is er onder meer gelet op de praktische uitvoerbaarheid, de vraag of het idee de aantrekkingskracht van Liempde en de kiosk vergroot, maar ook in hoeverre het past bij de landelijke en monumentale stijl.

De voorstellen

Hoe zou het zijn als ouders samen met kinderen op de kiosk een familiespel kunnen spelen? Het eerste voorstel (voorstel A), ingestuurd door Leo de Beer, is een vloerschildering in de vorm van het spel Ganzebord. De schildering bevat tekeningen, foto’s of afbeeldingen die een link hebben met Liempde. Het tweede voorstel is om een windwijzer te maken zoals die ook op een kompas weergeven is. De pijlen komen in de buitenrand met binnenin een plattegrond van Liempde en de verschillende buurtschappen. Het midden wordt gevormd door het wapen van Liempde. Dit voorstel kan in een vloerschildering (voorstel B1), maar ook in de vorm van mozaïek (voorstel B2). De ideeën zijn aangeleverd door Leo Huijbers (windwijzer met plattegrond), Mark Verhoeven (wapen van Liempde) en Anja Versteden (mozaïek). Het derde voorstel komt van Wildie Voets. Het voorstel betreft een vloerdecoratie in de vorm van een plattegrond met daarop een aantal Liempdse monumenten. Ook dit kan zowel in de vorm van een vloerschildering (voorstel C1) als in mozaïek (voorstel C2). Wordt het mozaïek? Dan probeert SPPiLL zo veel mogelijk gebruik te maken van kapotte tegeltjes uit oude Liempdse panden (idee van Anja Versteden).

Stemmen

De vijf voorstellen staan uitgebreid omschreven op deze pagina. Iedereen kan vanaf nu zijn of haar stem uitbrengen door een e-mail te sturen naar info@sppill.nl. Vermeld hierin de keuze A, B1, B2, C1 of C2, met daarbij je naam, adres en telefoonnummer. Stemmen kan tot en met 15 juni a.s. Per e-mailadres kan maximaal een stem worden uitgebracht. Het ontwerp met de bijbehorende uitvoering met de meeste stemmen wordt , indien kosten- en uitvoeringstechnisch mogelijk, tot uitvoering gebracht. Ook de goedkeuring van de monumentencommissie is noodzakelijk voordat tot uitvoering over kan worden gegaan.


Deel: