Toeristisch recreatieve ontwikkeling Groote Waterloop

Voor inwoners, recreanten en toeristen is de Groote Waterloop nu nauwelijks beleefbaar. Met dit project wordt ‘extensieve waterrecreatie’ toegevoegd aan de beleving en het bewustzijn van het water, het Dommeldal en de natte natuur. Dit vormt een extra impuls voor de toeristische en maatschappelijke waarde van het stroomgebied van de Groote Waterloop. De volgende resultaten worden opgeleverd: nieuwe recreatieve verbindingen, kinderbelevingsplekken, beleefbare historische vloeivelden, beleefbare historie wederopbouwgebied De Scheeken en een onderzoek naar een nieuwe fiets- en wandelverbinding over de A2.


Deel: