Toeristisch recreatieve ontwikkeling Groote Waterloop

De Groote Waterloop

Voor inwoners, recreanten en toeristen is de Groote Waterloop nu nauwelijks beleefbaar. SPPiLL werkt aan een project dat extensieve waterrecreatie toevoegt aan de beleving van het water, het Dommeldal en de natte natuur. Het moet de toeristische en maatschappelijke waarde van het stroomgebied van de Groote Waterloop vergroten.

Zo worden in 2021 verschillende onderdelen uitgewerkt:

  • recreatieve verbindingen tussen de hooilanden en richting de uitkijktoren aan de Meulekensweg
  • belevingsplekken voor kinderen
  • beleefbare historische vloeivelden
  • beleefbare historie van wederopbouwgebied De Scheeken
  • onderzoek naar de mogelijkheid van een fiets- en wandelverbinding over de A2

Het project maakt deel uit van de eerste fase van het programma Mozaïek Dommelvallei. Het hoofddoel daarvan is versterking van de ecologische verbindingszone (evz). De gemeente Boxtel is

een van de trekkers. Het idee is de landschappelijke ontwikkeling te koppelen aan recreatie en toerisme, waardoor die ook economisch van belang wordt.


Deel: