Beplanting voor versterking overgang dorp naar buitengebied

Al deze projecten zijn inmiddels afgerond. Onderstaande tekst geeft een beeld van de werkzaamheden die verricht zijn.

Eén van de doelstellingen van de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten is om de overgangen van het dorp naar het buitengebied te versterken. Dit gebeurt onder meer door beplanting van populieren, Liempdse wilgen en het terugbrengen van boomgaarden met hoogstamfruitbomen. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde. Ook in 2018 loopt dit project nog door. In het najaar van 2018 wordt gestart met de aanplant en inrichting van Buurtakker D’n Plissert.

Op zaterdag 16 maart jongstleden vond er een tweede plantdag plaats op Buurtakker D’n Plissert aan de Heuvelstraat in Liempde. Op deze dag werden extra fruitbomen en kleinfruitstruiken geplant. Joost van den Berg (Oisterwijk in Beeld) maakte hier een filmpje van, dat te bekijken is via deze link.

Meer informatie over bovengenoemde projecten vind je hieronder.

Buurtakker D’n Plissert

Aanplant en inrichting van een perceel aan de Heuvelstraat in Liempde, genoemd Buurtakker D’n Plissert, naar een oud toponiem. Het project is gericht op de overgang  van dorp naar akkers en het creëren van aantrekkelijk leefgebied voor bijen en andere insecten (zie ook de website Nederland Zoemt). Hiervoor wordt aanplant van hoogstamfruitbomen, een struweelhaag en vruchtdragende planten gerealiseerd, evenals de aanleg van een paardenwei en een hoogstamboomgaard met kruidig grasmengsel.

Oisterwijk in Beeld maakte in de serie NatuurStreken een filmpje met Jochem Sloothaak van Brabants Landschap en cameraman Joost van den Berg. Het voert naar Liempde, waar in het kader van Nederlands Zoemt een stuk grond wordt aangepast om het de bijen naar de zin te maken.

Het project is ook gericht op het vergroten van kennis (informatievoorziening), het creëren van draagvlak en de versterking van onderlinge samenwerking. Zo wordt de aanplant en het onderhoud van het perceel uitgevoerd in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde en buurtbewoners rondom het perceel. Het project start in het najaar van 2018 en zal medio 2019 gereed zijn.

Uit te voeren acties:

  • Aanplant hoogstamfruitbomen (cultuurhistorische rassen) t.b.v. boomgaard (10 st)
  • Aanplant gemengde struweelhaag (rondom hoogstamfruitbomen en pluktuin) (850 st)
  • Aanplant vruchtdragende planten (bessenstruiken, hazelaars e.a.) en eetbare planten t.b.v. pluktuin (100 st)
  • Inzaaien paardenwei, boomgaard en pluktuin met kruidig grasmengsel
  • Plaatsen zitbankje
  • Realisatie informatievoorziening
  • Omheining en toegangspoortjes deel hoogstamfruitbomen en pluktuin
  • Communicatie omwonenden

Contactpersoon: Lex Schregardus, 06-22734908 of lex@sppill.nl

Jan Zandbergen (links), Rosalie Zandbergen (midden) en Rudy van Esch (rechts) planten een van de vier hoogstamfruitbomen op het perceel aan de Boxtelseweg 42 in Liempde. Hoogstamfruitbomen

In het voorjaar van 2016 is gestart met het aanplanten van fruitboomgaarden met hoogstamfruitbomen. De eerste fruitbomen zijn geplant aan voor de monumentale woonboerderij aan de Boxtelsweg 42. Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij langgevelboerderijen om in eigen appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. Op enkele plaatsen staan er nog altijd oude hoogstamfruitbomen, maar toch is het aantal gaandeweg steeds minder geworden. SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde wil dit stukje natuurbeleving graag terugbrengen in het Liempdse landschap. Het zorgt voor een verfraaiing van het landschap, het verhoogt de biodiversiteit en brengt een mooi stukje cultuurhistorie terug. Ben je eigenaar van een stuk grond en heb je ook interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met het SPPiLL Projectenbureau.

Een filmpje van Lieke Faber over de aanplant van hoogstamfruitbomen is hier te zien.

Populieren De Scheeken

Het Groene Woud is van oudsher een populierenlandschap. Liempde was daarin, als klompenmakersdorp, één van de kernen. De projectgroep wil de populier weer terugbrengen en gaat in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde in en om natuurgebied De Scheeken zo’n tweehonderd populieren aanplanten. De locaties worden bepaald op basis van geschiktheid. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de interesse van locatie-eigenaren. Met het terugbrengen van de karakteristieke populier wordt het dorp cultuurhistorisch en landschappelijk verrijkt.

Liempdse wilg

Liempdse wilgIn de jaren vijftig is in Kasteren de Liempdse wilg opgekweekt. Deze streekboom behoort tot de officiële soorten van de wilgen en is aangepast aan de Liempdse bodem. Het werd gebruikt door de Liempdse klompenmakers. SPPiLL wil deze boom graag weer terugbrengen en heeft daarom in 2012, in samenwerking met de Populierenwerkgroep en Natuurwerkgroep Liempde, 250 Liempdse wilgen gestekt en opgekweekt. Voor € 1,- per stuk kun je deze Liempdse wilg kopen en op je eigen terrein planten. Ben je geïnteresseerd? Download dan de bestelbon en lever deze in bij het SPPiLL Projectenbureau. Voor meer informatie over de Liempdse wilg kun je ook het informatiedocument downloaden.

Overige projecten

De projectgroep zet daarnaast nog veel meer activiteiten op om de overgangen tussen het dorp en het buitengebied te versterken. Zo ook door het accentueren van de driehoeken (patronen in het landschap) in het buitengebied met beplanting en aanplant langs wegen, zandpaden en wandelroutes. Neem voor meer informatie contact op met Lex Schregardus, voorzitter van de projectgroep.


Deel: