Liempds ganzenbord op de kioskvloer

Restauratie kiosk

Op de vloer van de gerestaureerde kiosk is in 2017 naar idee en onder leiding van Leo de Beer een Ganzenbordspel gerealiseerd. Niet zomaar een ganzenbord, maar een bijzondere Liempdse versie. Vele lokale kunstenaars hielden mee om het grote, kleurrijke en detailleerde bord te realiseren. In oktober 2017 is het spel officieel in gebruik genomen.

Zelf spelen? Dat kan! De pionnen en dobbelstenen zijn op te halen in D’n Liempdsen Herd.

Eén van de mooiste plekken in Liempde is het Concordiapark met sinds kort een prachtig gerestaureerde kiosk. Het is ook wel hét dorpsgezicht van Liempde! Om de restauratie volledig af te ronden, wil SPPiLL de vloer van de kiosk op een speciale manier decoreren. Daarvoor is eerder dit jaar een oproep gedaan voor het aanleveren van mooie, creatieve ideeën. Inwoners konden tot uiterlijk 28 maart 2016 hun ideeën insturen.

Vervolg

De inschrijftermijn zit erop. Er zijn in totaal elf ideeën ingestuurd. De projectgroep van Liemt in Uitvoering heeft uit de inzendingen een eerste selectie gemaakt, waarbij enkele ideeën met elkaar gecombineerd zijn. Bij de keuze speelde de praktische uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van het idee een grote rol. Daarnaast is er ook gelet op de vraag of het idee de aantrekkingskracht van de kiosk en Liempde vergroot en in hoeverre het past bij de landelijke en monumentale stijl van de kiosk.

Stemmen

De kiosk is en blijft van alle inwoners. Daarom wil SPPiLL alle Liempdenaren betrekken bij de uiteindelijke keuze voor de vloerdecoratie. Iedereen kon tot en met 15 juni stemmen op zijn of haar favoriete invulling van de vloerdecoratie. Het ontwerp met de bijbehorende uitvoering dat de meeste stemmen heeft wordt, indien kosten- en uitvoeringstechnisch mogelijk, tot uitvoering gebracht. Ook de goedkeuring van de monumentencommissie is noodzakelijk voordat SPPiLL tot uitvoering over kan gaan. Binnenkort wordt bekend gemaakt welk ontwerp de meeste stemmen heeft gehaald.


Deel: