Vrijwilligers gezocht voor kentekenregistratie

Aanwonenden en gebruikers van de doorgaande route in Liempde ervaren dagelijks veel overlast van doorgaand vrachtverkeer. Dat terwijl doorgaand vrachtverkeer in het centrum verboden is. Stichting BNB (Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, Barrierweg) en de projectgroep Liemt in Uitvoering van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) willen dit probleem aanpakken. Daarom zijn zij in overleg getreden met de gemeente. Om maatregelen te onderbouwen en er daadwerkelijk voor te zorgen dat het probleem wordt aangepakt, gaan Stichting BNB en SPPiLL in kaart brengen wat het aandeel doorgaand vrachtverkeer is. Hiervoor wordt op 23 april een kentekenonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn veel vrijwilligers nodig, want alle voorbijgaande kentekens van vrachtverkeer moeten op meerdere plaatsen geregistreerd worden. Daarom roepen de partijen zoveel mogelijk mensen op om zich aan te melden als vrijwilliger.

De projectgroep Liemt in Uitvoering van SPPiLL wil Liempde veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier te maken om hiermee het centrum aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. De doelstellingen van Stichting BNB sluiten hierop aan. Zij zet zich in om de doorgaande verkeersroute via Boxtelseweg-Nieuwstraat-Barrierweg door Liempde te verbeteren, zodat aanwonenden minder overlast ervaren (geluid en trillingen) en de route veiliger wordt. Reden genoeg om het probleem gezamenlijk aan te pakken. De inzet van Stichting BNB heeft al geleid tot positieve resultaten. De gemeente heeft toegezegd de kinderkopjes in de Nieuwstraat en Barrierweg te vervangen door klinkers en onderhoud te plegen aan de straten. De staat van het wegdek en het gebruikte materiaal in de wegen (met name de kinderkoppen) zijn namelijk grote veroorzakers van de overlast. Een mooie eerste stap, maar Stichting BNB en SPPiLL zijn van mening dat het probleem op deze manier niet geheel opgelost wordt. Het aandeel doorgaand vrachtverkeer speelt namelijk ook een grote rol. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het aandeel daadwerkelijk groot is, kan dat mogelijk een onderbouwing zijn om maatregelen te nemen die het doorgaande vrachtverkeer weren. De projectgroep Liemt in Uitvoering van SPPiLL kan dit eventueel meenemen in de plannen voor het projectgebied rondom Concordiapark en Raadhuisplein.

Onderzoek
Om de volgende stap te bereiken, is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Er zijn minimaal veertig vrijwilligers nodig om het kentekenonderzoek succesvol uit te voeren. De vrijwilligers krijgen de taak om op meerdere plaatsen de kentekens van het vrachtverkeer te noteren. Hieruit komt naar voren wat het aandeel doorgaand en wat het aandeel bestemmingsverkeer is. Doorgaand vrachtverkeer is dat vrachtverkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in het gebied tussen De Beemden, Molendijk en Roderweg. Naast vrachtverkeer, worden ook landbouwverkeer, bouwmachines en auto’s met aanhanger in kaart gebracht. Het onderzoek vindt plaats op 23 april van ’s ochtends 4.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur. De dag wordt verdeeld in verschillende tijdsvakken, zodat de vrijwilligers elkaar af kunnen lossen. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers minimaal vier uur per persoon meehelpen.

Aanmelden
Stichting BNB en SPPiLL roepen iedereen op om mee te helpen. Samen kunnen we zorgen voor een veiliger centrum en minder overlast van doorgaand vrachtverkeer. Iedereen die mee wil helpen met het onderzoek, kan contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl of 06-83246226.

 


Deel: