Werkzaamheden Rolstoelvriendelijk Liempde starten deze zomer

Deze zomer wordt begonnen met het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde. Gestart wordt met werkzaamheden aan de Oude Dijk en aan de Roderweg.

Door de gemeenteraad is in 2017 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Voetpad Oude Dijk

Het voetpad langs de Oude Dijk maakt onderdeel uit van het plan van Rolstoelvriendelijk Liempde. De werkzaamheden aan dit voetpad bestaan uit het herbestraten van het voetpad, het verwijderen van een aantal bomen (waar dit noodzakelijk is vanwege de breedte van het pad of de wortelopdruk van de bomen) en het vervangen van de kinderkoppen op de kruisingsvlakken waar het voetpad ‘oversteekt’.

In overleg met de gemeente is afgesproken dat in de gehele Oude Dijk – dus van de kruisingsvlakken en de stroken met kinderkoppen in de weg – de kinderkoppen uitgewisseld worden tegen gebakken klinkers. De verhogingen van de kruisingen blijven aanwezig. De kinderkoppen zullen vervolgens gebruikt worden voor de herinrichting van de markt in Boxtel. Hiermee wordt dus tegelijkertijd het onderdeel van het plan van Rolstoelvriendelijk Liempde ingevuld om de oversteken van het voetpad over de kruisingsvlakken egaal te maken. Het uitwisselen van de materialen start eind juli/begin augustus. In september/oktober zullen vervolgens de werkzaamheden aan het voetpad zelf uitgevoerd worden.

Herinrichting kruising Roderweg-Barrierweg

De herinrichting van de kruising Roderweg-Barrierweg en de aanleg van het voetpad langs de Roderweg start in het najaar. Conform planning zullen in week 40 (1 t/m 5 oktober) de bomen die moeten wijken verwijderd worden. Vervolgens zullen de werkzaamheden aan de kruising Rodeerweg-Barrierweg en het voetpad gedurende zes weken (weken 41 t/m 46) uitgevoerd worden. De nieuwe bomen en ander plantmateriaal worden in week 47 geplant.


Deel: