Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Project Zandpaden de Geelders-Dommeldal (fase 1)

Steeds meer zandpaden verdwijnen. Ze worden verhard, omgeploegd of moeten wijken voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen of woonwijken. Door het verdwijnen van de zandpaden gaat ook een stuk

cultuurhistorie verloren en neemt de biodiversiteit af. SPPiLL wil in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling de waarde en het belang van de zandpaden onder de aandacht brengen door ze te behouden en te herstellen.

Momenteel zijn we in Fase 1: de bestaande zandpaden worden geïnventariseerd. Denk daarbij aan de locatie, de eigenaar, het huidige gebruik, de status (bestemming en bescherming) en de cultuurhistorische en ecologische waarde. Daarnaast worden verdwenen zandpaden opnieuw in kaart gebracht.

Er zullen twee of drie wandelroutes worden ontwikkeld over de bestaande zandpaden. Deze routes nemen we op in de app ‘Routes in Het Groene Woud’ en in de wandelfolders. Zo hopen we het gebruik van de zandpaden door onze inwoners en bezoekers te bevorderen.

Tegelijkertijd wil SPPiLL samen met de natuurontwikkelaars van ARK de biodiversiteit vergroten. Op korte termijn komen er excursies en lezingen rondom de inventarisatie en over de waarde van zandpaden.

Als afronding van Fase 1 bereiden we een plan van aanpak voor om te komen tot herstel van een aantal verdwenen zandpaden.


Deel: