Zandpaden De Geelders – Dommeldal (fase 1)

Binnen het project wordt de waarde en het belang van de zandpaden breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Meierijstad. Hierbij wordt draagvlak gecreëerd voor de waarden van de zandpaden evenals het behoud en herstel ervan. Het toeristisch gebruik van de zandpaden door de inwoners en door toeristische bezoekers van het gebied wordt bevorderd en de biodiversiteit vergroot. Als afronding van fase 1 wordt een plan van aanpak voor fase 2 van het zandpadenproject opgesteld t.b.v. herstel van een aantal verdwenen zandpaden.


Deel: