3. Het Concordiapark krijgt een opknapbeurt (onderschrift)

Herinrichting centrum Liempde

Eind augustus/begin september 2016 start de herinrichting van het Liempdse centrum. De werkzaamheden zijn voor de Boeremèrt (17 april 2017) afgerond. Het centrum wordt in zijn geheel verfraaid, veiliger, autoluwer en meer uitnodigend. Voor SPPiLL is dit één van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente Boxtel gaat uitvoeren.
Speelvoorzieningen D´n Tip

Vrijwilligers gezocht voor bouw speeltuin D’n Tip

Het gat in D’n Tip is vast niemand ontgaan. Hier wordt in opdracht van de gemeente Boxtel een rioolwaterbergingskelder gebouwd om overtollig rioolwater op te vangen. In het najaar start SPPiLL met de herinrichting van het bovengrondse gedeelte. Er komen onder meer natuurlijke speelvoorzieningen voor kinderen. Om de speeltuin te bouwen, zoekt SPPiLL enthousiastelingen die mee willen helpen.
Wateroverlast Liempde_bijgesneden

Afkoppelproject Liempde

In september 2016 start SPPiLL in samenwerking met gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel een nieuw project, namelijk een project om regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Gestart wordt in een pilotgebied in het centrum van Liempde. Voor de uitvoering van het project zoekt SPPiLL nog een aantal vrijwilligers die samen met de huiseigenaren oplossingen op maat kunnen bedenken om het betreffende huis af te koppelen.

Video

Facebook