Afkoppelen regenwater

Liemt infiltreert - afkoppel- project regenwater

De gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel en SPPiLL zijn gestart met een afkoppelproject voor regenwater. Doelstelling van het project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren hun regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Het afkoppelen van regenwater zorgt ervoor dat de druk op de riolering afneemt en daarmee ook de wateroverlast. Het project start in een pilotgebied in het centrum van Liempde.

Herinrichting centrum Liempde

Van september 2016 tot en met ongeveer maart 2017 vinden er werkzaamheden plaats in het centrum van Liempde. Het centrum wordt in zijn geheel verfraaid, veiliger, autoluwer en meer uitnodigend. Voor SPPiLL is dit een van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief samen met de gemeente Boxtel uitvoert. Iedere maandag van 9.30 tot 10.30 uur is er een inloopspreekuur in het oude raadhuis.
Bruggetjes Kartuizergrenswalroute

Openingswandeling grenswalroute

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de realisatie van de Kartuizergrenswalroute Het Speet in De Geelders (in Liempde), onderdeel van het Grenswallenproject dat door Stichting Brabantse Bronnen i.s.m. SPPiLL is uitgevoerd. Op zondagochtend 19 februari wordt een openingswandeling over de Kartuizergrenswalroute georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te lopen.

Video

Facebook