Afkoppelen regenwater

Liemt infiltreert - afkoppel- project regenwater

De gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel en SPPiLL zijn gestart met een afkoppelproject voor regenwater. Doelstelling van het project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren hun regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Het afkoppelen van regenwater zorgt ervoor dat de druk op de riolering afneemt en daarmee ook de wateroverlast. Het project start in een pilotgebied in het centrum van Liempde.

Herinrichting centrum Liempde

Van september 2016 tot en met ongeveer maart 2017 vinden er werkzaamheden plaats in het centrum van Liempde. Het centrum wordt in zijn geheel verfraaid, veiliger, autoluwer en meer uitnodigend. Voor SPPiLL is dit een van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief samen met de gemeente Boxtel uitvoert. Iedere maandag van 9.30 tot 10.30 uur is er een inloopspreekuur in het oude raadhuis.

Wijzigingen Krikbesroute Liempde

De Kribkesroute vindt plaats van 17 t/m 31 december 2016. Dit jaar staan er meer dan 200 kerststallen langs de route! De inschrijfperiode is afgelopen. Alle adressen zijn vermeld op www.kribkesrouteliempde.nl. Mocht je een onjuiste vermelding zien, dan willen we je vragen om dit uiterlijk 20 november door te geven via het contactformulier op de website van de Kribkesroute.

Video

Facebook